Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κόμβο Σελιανίτικων της Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών

Από την Πέμπτη 07/09/2017 έως το Σάββατο 09/09/2017 το αργότερο, θα αποκλειστούν αρχικά οι νότιοι κλάδοι (εξόδου της κατεύθυνσης από Πάτρα και εισόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα) του Κόμβου Σελιανιτίκων και εν συνεχεία μόλις αρθεί ο ανωτέρω αποκλεισμός, θα αποκλειστούν οι βόρειοι κλάδοι (εξόδου της κατεύθυνσης από Αθήνα και εισόδου στην κατεύθυνση προς Πάτρα) του Κόμβου Σελιανίτικων του αυτοκινητοδρόμου της Κορίνθου-Πατρών.

Α΄ Φάση. Αποκλεισμός Νότιων κλάδων κόμβου Σελιανιτίκων

Β΄ Φάση. Αποκλεισμός Βόρειων κλάδων κόμβου Σελιανιτίκων

Καθ’ όλη τα διάρκεια των ανωτέρω αποκλεισμών  η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από τους όμορους κόμβους Ρίου και Δυτικού Αιγίου και της Παλαιάς Εθνικής Οδού όπως φαίνεται στα ακόλουθα σχηματικά διαγράμματα, ενώ η κυκλοφορία επί του αυτοκινητοδρόμου και στις δύο κατευθύνσεις δεν επηρεάζεται και θα λειτουργεί κανονικά.

 

Α΄ Φάση. Αποκλεισμός Νότιων κλάδων κόμβου Σελιανιτίκων

Β΄ Φάση. Αποκλεισμός Βόρειων κλάδων κόμβου Σελιανιτίκων

 

Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτικών από τον αρμόδιο Κατασκευαστή (ΑΚΤΩΡ, μέλος της Κ/Ξ Άπιον Κλέος).

 

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

Facebook Comments