Τρεις Πρόεδροι στην τελετή του EPLO

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO)  υποδέχθηκε σε επίσημη τελετή, που πραγματοποιήθηκε  στις εγκαταστάσεις του στα Λεγραινά του Σουνίου σήμερα  Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου  τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας  Προκόπιο Παυλόπουλο, τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας  Sergio Mattarella και τον Πρόεδρο της Πoρτογαλικής Δημοκρατίας  Marcelo Rebelo de Sousa, τρεις Προέδρους που συνδέονται στενά με τον EPLO με τη διπλή τους ιδιότητα ως Καθηγητές και Δημόσιοι Άνδρες.

Η εκδήλωση συμπίπτει με την 10η Επέτειο από της ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Επιπλέον, ο EPLO έχει αφιερώσει το έτος 2017 στην επέτειο 1900 ετών από της αναρρήσεως στην εξουσία του Αδριανού, που έμεινε στην Ιστορία ως Ρωμαίος Αυτοκράτορας καλής διακυβέρνησης και μεταρρυθμίσεων, ενώ η αγάπη του για την Αθήνα συμβολίζει την Ελληνορωμαϊκή παράδοση.

Τους καλεσμένους  χαιρέτησε ο Καθηγητής Σπύρος Φλογαΐτης, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, ο οποίος και τιμήθηκε από τον   Πρόεδρο της Πoρτογαλικής Δημοκρατίας  Marcelo Rebelo de Sousa.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε  ομιλίες  εκτός του Σπύρο Φλογαΐτη, του Καθηγητή Giuliano Amato, πρώην Πρωθυπουργού Ιταλίας και του καθηγητή  José Servulo Correia πρώην Υπουργού στην Πορτογαλία.

Ενώ ομιλίες παρεμβάσεις έκαναν και οι τρεις Πρόεδροι, Sergio Mattarella, Marcelo Rebelo de Sousa   και Προκόπης  Παυλόπουλος.

Η εκδήλωση έκλεισε με το κονσέρτο για πιάνο από τον Συνθέτη  Γεώργιο Ανδρέου /συνοδεία τραγουδιού.

Τα βασικά σημεία της ομιλίας του   Προκόπη  Παυλόπουλου:  

 

Η όλη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην δίνη της βαθειάς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, και τα μεγάλα θεσμικά κενά στο πεδίο οργάνωσης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.  Θεσμικά κενά, τα οποία λειτουργούν αρνητικώς, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, από την μια πλευρά για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Αρχή και, από την άλλη, γι’ αυτό τούτο το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου, μ’ έμφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιου Δικαίου, ως Διεθνής Οργανισμός με συγκεκριμένη αποστολή ως προς την υπεράσπιση της εφαρμογής του Δημόσιου Δικαίου στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, μπορεί -και πρέπει να του δοθεί αυτή η δυνατότητα- να συμβάλλει τα μέγιστα στην μέσω της κανονιστικής ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Δημόσιου Δικαίου αντιμετώπιση των ως άνω θεσμικών κενών του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.  Και τούτο διότι το Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιου Δικαίου, ως εκ της προμνημονευόμενης αποστολής του, είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του προκειμένου να επιδιωχθούν και να επιτευχθούν οι εξής, καθοριστικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, τέσσερις στόχοι:

  1. Πρώτον, ο στόχος της πλήρους και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, οι οποίες αφορούν την δόμηση του Κράτους Δικαίου και, κυρίως, του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Διότι είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, το οποίο επιβεβαιώνει ολοένα και πιο εμφαντικά η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -χαρακτηριστικές είναι οι αποφάσεις του ιδίως σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Eurogroup και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας- πώς μεγάλο μέρος των προμνημονευόμενων κενών ως προς την Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Αρχή και το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου οφείλονται όχι τόσο στην έλλειψη των κατάλληλων ρυθμίσεων αλλά πολύ περισσότερο στην μη πλήρη εφαρμογή των ήδη ισχυουσών ρυθμίσεων του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου.
  2. Δεύτερον, ο στόχος της εναρμόνισης της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης σύγκλισης του Δημόσιου Δικαίου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι ώστε να επιτευχθεί τελικώς η απαιτούμενη αρμονική διάδραση μεταξύ του Δημόσιου Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημόσιου Δικαίου των κρατών-μελών. Τούτο καθίσταται τόσο περισσότερο αναγκαίο, όσο κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγή, και μάλιστα καίριας σημασίας, του ευρωπαϊκού δικαίου -άρα πηγή της ευρωπαϊκής έννομης τάξης- είναι και οι γενικές αρχές που απορρέουν από τις κοινές στα κράτη-μέλη συνταγματικές παραδόσεις.  Τέτοιες γενικές αρχές έχουν συναχθεί ως τώρα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδίως στα πεδία υπεράσπισης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μ’ έμφαση στα Κοινωνικά Δικαιώματα, κατά συνέπεια στο Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.
  • Τρίτον, ο στόχος της τροποποίησης του πρωτογενούς Ευρωπαϊκού Δημόσιου Δικαίου -όπου τούτο καθίσταται αναγκαίο λόγω και των ραγδαίων εξελίξεων στην πλήρως πλέον παγκοσμιοποιημένη οικονομία και τεχνολογία- προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Αρχής και του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου έναντι νέων κινδύνων, που κατ’ αποτέλεσμα θέτουν εμπόδια στην όλη πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Νέων κινδύνων οι οποίοι είναι τόσο περισσότερο διαβρωτικοί, όσο εκδηλώνονται, κατά κανόνα, υποδορίως και είναι σχεδόν αδύνατο ν’ ανιχνευθούν εγκαίρως.
  1. Τέταρτον, ο στόχος της κατάλληλης προετοιμασίας των προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών. Προετοιμασίας, η οποία αφορά κατ’ εξοχήν την προσαρμογή της έννομης τάξης τους -κυρίως κατά το σκέλος της εκείνο που αφορά το Δημόσιο Δίκαιο- προς το όλο ευρωπαϊκό δίκαιο.  Με άλλες λέξεις ο στόχος αυτός σχετίζεται αμέσως με την απαιτούμενη προετοιμασία των προς ένταξη κρατών για την εκ μέρους τους πλήρη «απορρόφηση» του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, η οποία συνιστά conditio sine qua non ως προς την τελική ευόδωση της ενταξιακής διαδικασίας.

Υπό τα δεδομένα αυτά η σημερινή συνάντησή μας, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου, αποτελεί και ένα είδος προετοιμασίας των θέσεων, τις οποίες πρέπει να αναπτύξουμε και να υποστηρίξουμε στην Σύνοδο των μη εκτελεστικών Προέδρων της Δημοκρατίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μάλτα, στις 14 και 15 του τρέχοντος Σεπτεμβρίου.  Υπενθυμίζεται ότι η θεματική της Συνόδου αυτής συνδέεται ευθέως με τους στόχους που προεκτέθηκαν.  Και τούτο διότι μεγάλο τμήμα της θεματικής αυτής αφορά τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Ανθρώπου και ιδίως τα Δικαιώματα που εκπορεύονται από ένα πραγματικό Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, το οποίο συνιστά υπαρξιακό, κυριολεκτικώς, θεσμικό και πολιτικό μέγεθος της ευρωπαϊκής έννομης τάξης αλλά και του συνόλου του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Η ΒΟΡΕΙΝΗ ήταν παρούσα και ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε στιγμές της μοναδικής και τιμητικής για τη χώρα μας εκδήλωσης. i phone 087 i phone 093 i phone 101 i phone 106 i phone 108 i phone 113 i phone 130 i phone 133 i phone 142 i phone 165 i phone 166 i phone 177 i phone 181 i phone 187 i phone 218 i phone 223

i phone 229 i phone 233
i phone 250 i phone 269 i phone 271 i phone 273 i phone 276 i phone 302i phone 326i phone 328
i phone 340i phone 354i phone 353i phone 359i phone 360i phone 367i phone 374i phone 388i phone 389i phone 393i phone 403i phone 409i phone 413i phone 416i phone 417i phone 440i phone 445i phone 459i phone 463i phone 513i phone 514i phone 520i phone 517i phone 521i phone 526i phone 531i phone 532i phone 543i phone 549i phone 552i phone 554

Facebook Comments