500 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων

strasvourgo-700x401-1-11-2Το ΕΚ ενέκρινε την εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Το ποσό αποτελεί μέρος της συμπληρωματικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 574 ψήφους υπέρ, 113 κατά και 2 αποχές την προσθήκη 500 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017.

Στο ψήφισμά τους για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 3/2017, καλούν την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εξ ολοκλήρου μέχρι το τέλος του 2017.

Δήλωση του εισηγητή

Ο εισηγητής Jens Geier (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε τα εξής: «Παρά τα πρόσφατα θετικά νέα για τις οικονομίες της ΕΕ, ο αριθμός των  νέων ανέργων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλός. Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 16 έως 25 ετών υπερβαίνει το διπλάσιο του μέσου όρου σε πολλές χώρες της ΕΕ. Πάνω από το ένα τρίτο των νέων στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα εξακολουθούν να μην βρίσκονται σε εκπαίδευση ή κατάρτιση ούτε να έχουν εργασία. Αυτά τα επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πρακτικής άσκησης και περαιτέρω εκπαίδευσης για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Δεν είναι όμως αρκετά. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσφέρουν τους απαραίτητους πόρους για να αντιμετωπισθεί αυτή η μεγάλη κρίση».

Ιστορικό

 

Τον Απρίλιο του 2017, οι ευρωβουλευτές στήριξαν την αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, για  επιπλέον 6 δισ. ευρώ για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της συμπληρωματικής ενίσχυσης 1,2 δισ. ευρώ για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων για την περίοδο 2017-2020.

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων ξεκίνησε το 2013 με στόχο τη στήριξη νέων ανθρώπων, ηλικίας κάτω των 25 ετών, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτιση και ζουν σε περιοχές όπου η ανεργία των νέων ήταν υψηλότερη από 25% το 2012.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2013 που ξεκίνησε, η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων έχει παράσχει άμεση στήριξη σε περισσότερους από 1,4 εκατ. νέους (στοιχεία Οκτωβρίου 2016).

Facebook Comments