Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Λ. Μαραθώνος

H Διεύθυνση Κατασκευής Έργων και Συντήρησης Οδοποιίας της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιεί έργα συντήρησης στηθαίων ασφαλείας προϋπολογισμού 3.5 εκ. ευρώ

Οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας (ΣΑΟ) θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στην Λ. Μαραθώνος, από την Λ. Μαραθώνος για μήκος 980 μέτρα προς τον Άγιο Στέφανο και στα δύο ρεύματα. Συνολικά το μήκος των στηθαίων ασφαλείας θα είναι 1950 μέτρα.

Facebook Comments