Δήμος Διονύσου:Σεισμός και Πανδημία

Σεισμός και Πανδημία. Η ανάπτυξη αντισεισμικής συμπεριφοράς και συνείδησης, αποτελεί πρωτοβουλία ύψιστης σημασίας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της υγειονομικής κατάστασης που διανύουμε. Επισυνάπτονται 2 νέες αφίσες που δημιούργησε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), για την ενημέρωση των εργαζομένων, αναφορικά με ενέργειες σε περίπτωση σεισμού. Αναλυτικές πληροφορίες βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΠ – https://www.oasp.gr/

Facebook Comments