Υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής παραδίδει μαθήματα Φυσικής και Μαθηματικών

Id Pic2ΦΥΣΙΚΗ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Προφίλ Δασκάλου

  • Υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικής (Παν. Αθηνών)
  • Σπουδές στην Ψυχολογία (Πάντειο Παν.)
  • Πολυετής εμπειρία με μαθητές
  • Proficiency in English (Honors)

Εκπαιδευτική Προσέγγιση

  • Ποιοτική μάθηση έναντι ποσοτικής
  • Χρονοδιάγραμμα στόχων
  • Εκπαιδευτικά διαλλείματα
  • Στήριξη σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

«Διαθέτω πτυχίο Φυσικής (Παν. Κρήτης) με αντίστοιχο Μεταπτυχιακό τίτλο (Université de Bordeaux, University of Southampton & Universidad del Pais Vasco). Σύντομα θα μου απονεμηθεί ο τίτλος του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λόγω της συνεχούς ενασχόλησής μου με τα αντικείμενα της Φυσικής και των Μαθηματικών μπορώ να ανταποκριθώ στις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή. Παράλληλα, λόγω της μετεκπαίδευσης μου στην Ψυχολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο) διαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή γνωστική καθοδήγηση και κοινωνική υποστήριξη μαθητών με συνήθεις αλλά και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Παρακαλώ επικοινωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο ή στο email παρακάτω.

 

Επικοινωνία

  • Τηλέφωνο: 0030 6936111150
  • Email: emmanuel_tsag@hotmail.com
Facebook Comments