Το πρόγραμμα του αγιασμού στα σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου

Η δ/νη Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου ενημερώνει για την ώρα που θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, στα σχολεία (α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας) της πόλης.

Ο σχετικός πίνακας:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
1ο ΔΗΜ. 8:30 π.μ.
1ο ΝΗΠ. 8:30 π.μ.
2ο ΔΗΜ. 9:00 π.μ.
2ο ΝΗΠ. 9:00 π.μ.
3ο ΔΗΜ. 9:00 π.μ.
3ο ΝΗΠ. 9:00 π.μ.
4ο ΔΗΜ. 9:00 π.μ.
4ο ΝΗΠ. 9:00 π.μ.
10ο ΝΗΠ. 9:00 π.μ.
5ο ΔΗΜ. 9:00 π.μ.
5ο ΝΗΠ. 9:30 π.μ.
6ο ΔΗΜ. 8:30 π.μ.
8ο ΝΗΠ. 8:30 π.μ.
7ο ΔΗΜ. 9:00 π.μ.
10ο ΔΗΜ. 9:00 π.μ.
6ο ΝΗΠ. 9:00 π.μ.
7ο ΝΗΠ. 9:00 π.μ.
9ο ΝΗΠ. 9:00 π.μ.
9ο ΔΗΜ. 9.00 π.μ.
12ο ΝΗΠ. 9.00 π.μ.
11ο ΔΗΜ. 8:30 π.μ.
14ο ΝΗΠ. 8:30 π.μ.
12ο ΔΗΜ. 8:30 π.μ.
15ο ΝΗΠ. 8:30 π.μ.
13ο ΝΗΠ. 9:00 π.μ.
13ο ΔΗΜ. 9:00 π.μ.
14ο ΔΗΜ. 9:30 π.μ.
11o ΝΗΠ. 9:30 π.μ.
16ο ΔΗΜ. 9:30 π.μ.
16ο ΝΗΠ. 10:00 π.μ.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
1ο ΓΥΜ. 9:00 π.μ.
1ο ΛΥΚ. 9:15 π.μ.
2ο ΓΥΜ. 9:30 π.μ.
2ο ΛΥΚ. 9:30 π.μ.
3ο ΓΥΜ. 8:30 π.μ.
3ο ΛΥΚ. 8:30 π.μ.
4ο ΓΥΜ. 10:15 π.μ.
4ο ΛΥΚ. 10:00 π.μ.
5ο ΓΥΜ. 8:30 π.μ.
5ο ΛΥΚ. 9:30 π.μ.
6ο ΓΥΜ. 9:00 π.μ.
7ο ΓΥΜ. 9:00 π.μ.
8ο ΓΥΜ. 8:30 π.μ.

2
ο
ΕΠΑΛ 10:00 π.μ.
3ο ΕΠΑΛ 9:30 π.μ.
7ο ΕΠΑΛ 19:30 μ.μ.
Facebook Comments