Το BMW Group δημιουργεί κύκλο υλικών κλειστού βρόχου για εργαλεία παραγωγής βολφραμίου με σκοπό την προστασία πολύτιμων φυσικών πόρων

Το BMW Group δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα λεγόμενα ‘ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες’ (conflict minerals) στη στρατηγική βιωσιμότητας που ακολουθεί. Πρόκειται για ορυκτά των οποίων η εξόρυξη ή το εμπόριο συχνά συνδέονται με παραβιάσεις θεμελιωδών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων. Το βολφράμιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: αρχικά θεωρείτο ως ένα διαβρωτικό υποπροϊόν του κασσίτερου, και χρειάστηκαν εκατοντάδες χρόνια για να αναγνωριστούν οι μοναδικές ιδιότητες του καρβιδίου: βαρύ όπως ο χρυσός, σκληρό όπως το διαμάντι και με δεκαπλάσια θερμική αντοχή συγκρινόμενο με το σίδηρο. Σήμερα το συναντάμε στη δόνηση του ξυπνητηριού των κινητών τηλεφώνων και στα νήματα πυράκτωσης των λαμπτήρων, καθώς και ως υλικό κεφαλών κοπής και διάτρησης σε βιομηχανικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή αυτοκινήτων.

 

Το BMW Group έχει δημιουργήσει τώρα ένα κύκλο υλικών κλειστού βρόχου γι’ αυτό το μοναδικό μέταλλο και συλλέγει παλιά τρυπάνια και κοπτικά εργαλεία στα εργοστάσιά της στη Γερμανία και την Αυστρία για ανακύκλωση. Το δευτερογενές βολφράμιο που ανακτάται μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την παραγωγή νέων εργαλείων παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η ποσότητα του απαιτούμενου βολφραμίου κατά επτά τόνους το χρόνο. Συγκριτικά με τη χρήση πρωτογενούς βολφραμίου, μειώνεται επίσης η κατανάλωση ενέργειας κατά 70% και αντίστοιχα οι εκπομπές CO2 πάνω από 60%.

 

«Η υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στους στόχους μας για τη βιωσιμότητα. Σχεδιάζουμε να αυξήσουμε σημαντικά την αναλογία χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών μέχρι το 2030 και χρησιμοποιούμε τις πρώτες ύλες πολλές φορές σε μία κυκλική οικονομία. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη χρήση τους στο όχημα, αλλά και για τη δημιουργία αξίας συνολικά», δήλωσε ο Dr Andreas Wendt, μέλος Δ.Σ. της BMW AG υπεύθυνος Αγορών & Δικτύου Προμηθευτών. Και πρόσθεσε: «Κάθε γραμμάριο που συνεισφέρει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και δεν συντελεί σε παραβιάσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, μετράει».

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα: Στις αρχές του 2021, ένας νέος Νόμος για Ορυκτά Εμπόλεμων Ζωνών (“Conflict Minerals Regulation”) τέθηκε σε ισχύ που καθιστά αυστηρότερους τους κανόνες σχετικά με την εισαγωγή τεσσάρων ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες: χρυσό, κασσίτερο, ταντάλιο και βολφράμιο.

 

Το ‘ scrap ’ μετατρέπεται σε νέα εργαλεία.

Τα εργαλεία καρβιδίου κατασκευάζονται συνήθως από βολφράμιο και χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στο εργοστάσιο του BMW Group στο Στέιρ για την υψηλής ακρίβειας μηχανουργική κατεργασία των κελυφών του e-drive. Τα εργαλεία συνήθως επαναπωλούνται ως ‘scrap’ (απορρίμματα) στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Τον Ιούνιο του 2021, το BMW Group σταδιακά θα ξεκινήσει να συλλέγει αυτά τα απορρίμματα από τα εργοστάσιά της στη Γερμανία και την Αυστρία για ανακύκλωση από την αυστριακή μεταλλευτική εταιρεία Wolfram Bergbau und Hütten AG. Το ‘scrap’ περιέχει κατά μέσο όρο πάνω από 80% βολφράμιο. Αυτό, υποβάλλεται στη συνέχεια σε κατεργασία μέσω μιας ειδικής μεθόδου για την παραγωγή δευτερογενούς βολφραμίου σε κονιορτοποιημένη μορφή. Ο ηλεκτρισμός που χρησιμοποιείται στη διαδικασία αυτή προέρχεται από 100% ανανεώσιμες, τοπικές πηγές ενέργειας.

 

Η σκούρα, γκρι πούδρα βολφραμίου μπορεί να χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την παραγωγή νέων εργαλείων. Το BMW Group έχει ήδη δοκιμάσει τον κύκλο αυτού του υλικού με μία μικρή ποσότητα ‘scrap’ στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος, στο οποίο ο κατασκευαστής εργαλείων Gühring KG στο Βερολίνο παρήγαγε νέες κεφαλές κοπής και διάτρησης από το ανακυκλωμένο βολφράμιο. Αυτές οι κεφαλές κοπής και διάτρησης ήδη χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια του BMW Group. Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του πιλοτικού project, ο κύκλος αυτού του υλικού επεκτείνεται για να συμπεριλάβει scrap εργαλείων καρβιδίου σε όλα τα εργοστάσια της Γερμανίας και της Αυστρίας. Τα εν λόγω εργοστάσια παράγουν σχεδόν εννέα τόνους  ‘scrap’ από εργαλεία καρβιδίου κάθε χρόνο που, κατά μέσο όρο, περιέχει πάνω από επτά τόνους ανακυκλώσιμου βολφραμίου. Περίπου το μισό από αυτό προέρχεται από το εργοστάσιο του BMW Group στο Στέιρ της Αυστρίας.

 

Πλήρη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού “3 TG ”.

Το BMW Group είχε ήδη αναγνωρίσει αρκετές πρώτες ύλες και άλλα υλικά, ιδιαιτέρως κρίσιμα από απόψεως βιωσιμότητας, στη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας το 2012. Το BMW Group αναλύει τις επιπτώσεις αυτών των σημαντικών πρώτων υλικών στο περιβάλλον και στην κοινωνία μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού σε συνεχή βάση.

 

Τα ‘conflict minerals’, κασσίτερος, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσός (tin, tantalum, tungsten & gold) – αναφέρονται επίσης και με τα αρχικά τους ως “3TG” – διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο εδώ. Το BMW Group στοχεύει σε πλήρη διαφάνεια για την αλυσίδα εφοδιασμού 3TG και, μαζί με τους προμηθευτές του, έχει ήδη πετύχει σχεδόν 100% ιχνηλασιμότητα των ορυκτών 3TG που χρησιμοποιούνται σε εξαρτήματα και εργαλεία ήδη από το 2019.

 

Το BMW Group επιδιώκει τη σταθερή αύξηση πιστοποιημένων χυτηρίων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η ομάδα ‘conflict minerals’του BMW Group παρέχει στους προμηθευτές εκπαίδευση, πληροφορίες και υποστήριξη στον τομέα αυτό.

 

Το BMW Group είναι μέλος της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες Responsible Minerals Initiative (RMI) και κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη διαχείριση ορυκτών από εμπόλεμες ζώνες. Για να καταστεί καλύτερα κατανοητή η διαδικασία που χρησιμοποιείται στην κατεργασία των ορυκτών, το τμήμα Αγορών του BMW Group διοργανώνει επισκέψεις στις εγκαταστάσεις σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά χυτήρια κάθε χρόνο. Η Wolfram Bergbau und Hütten AG είναι επίσης μέλος του RMI.

 

Facebook Comments