Συνεργασία Δήμου Ηρακλείου Αττικής και Εμπορικού Συλλόγου για το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων

Νίκος Μπάμπαλος: «Καλούμε τους εμπόρους να συμμετέχουν στην διαβούλευση»

Κέντρο πόλης

Τις πρώτες σκέψεις στην διαβούλευση που ξεκινά για την διαμόρφωση ενός ιδανικότερου προγραμματισμού της φορτοεκφόρτωσης των καταστημάτων της πόλης αντάλλαξαν οι άνθρωποι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής με τους εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου στην σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο. Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών ότι πρέπει να σχηματιστεί ένα πλάνο (ωράριο και χωροθέτηση) για τον ανεφοδιασμό των μαγαζιών που, αφενός θα εξυπηρετεί την εύρυθμη κυκλοφορία στην πόλη, αφετέρου θα βοηθά στην απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων.

Τόσο ο δήμαρχος, Νίκος Μπάμπαλος, όσο και ο αντιδήμαρχος, Δημήτρης Δημητρόπουλος, επισήμαναν στον εμπορικό κόσμο ότι η δημοτική αρχή επιθυμεί να βρεθεί η πλέον κατάλληλη λύση ώστε καταστήματα και ζωή στην πόλη να συνυπάρχουν αρμονικά, στόχος για τον οποίο θα συνεχιστεί ο διάλογος με όλους τους καταστηματάρχες των περιοχών που χρίζουν παρέμβασης στο πλαίσιο της, πάντα, αγαστής συνεργασίας που Δήμος και Εμπορικός Σύλλογος έχουν εδραιώσει τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την κατεύθυνση, η δημοτική αρχή ζήτησε γραπτώς τις συνολικές προτάσεις των καταστηματαρχών έως το τέλος του μήνα.

«Καλούμε τους εμπόρους να μετέχουν και στα επόμενα βήματα της διαβούλευσης. Η σωστή λειτουργία της πόλης, ο φιλικός της χαρακτήρας προς όλους είναι ο οδηγός της πολιτικής μας, στην εφαρμογή, όμως, της οποίας θα χρησιμοποιήσουμε τον διάλογο για την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης», σχολιάζει ο Νίκος Μπάμπαλος.

Facebook Comments