Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Λ. Λαυρίου, περιοχής Δήμου Παιανίας/Γλυκών Νερών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 6-2-2022 και κατά τις ώρες 08.00΄ έως 11.00΄ θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Λαυρίου, περιοχής Δήμου Παιανίας/Γλυκών Νερών, ως εξής:

Α΄ ΦΑΣΗ

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βασ. Φρειδερίκης και Όθωνος Χούντα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Κορωπί : Λ. Λαυρίου – δεξιά Βασ. Φρειδερίκης – αριστερά Όθωνος Χούντα – δεξιά Λ. Λαυρίου.
  • Στην κατεύθυνση προς Σταυρό Αγίας Παρασκευής : Λ. Λαυρίου – αριστερά Όθωνος Χούντα – δεξιά Βασ. Φρειδερίκης – αριστερά Λ. Λαυρίου.

Β΄ ΦΑΣΗ

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Όθωνος Χούντα και Βασ. Γεωργίου Β΄ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Κορωπί : Λ. Λαυρίου – δεξιά Όθωνος Χούντα – αριστερά Βασ. Παύλου – αριστερά Αγίας Τριάδος – δεξιά Τσιμίνη – αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄ – δεξιά Λαυρίου.
  • Στην κατεύθυνση προς Σταυρό Αγίας Παρασκευής : δεξιά Σιδέρη – αριστερά Αθανασίου – αριστερά Ι. Μεταξά – δεξιά Λ. Λαυρίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Facebook Comments