Πρόσκληση του Δήμου Χαλανδρίου για τη δημιουργία ελεύθερου Πανεπιστημίου

vivlioΣε εποχές βαθιάς κρίσης, όπως αυτή που ζούμε  τα τελευταία χρόνια, οι ευκαιρίες συμμετοχής των δημοτών/κατοίκων σε μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και μάλιστα μέσα στον κοινό βιοτικό μας χώρο που είναι η Πόλη, είναι εξαιρετικά σημαντικές τόσο για την προσωπική αυτοβελτίωση, όσο και για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και της κοινωνικής συνοχής του πληθυσμού του Δήμου.

Στη βάση αυτή ο Δήμος Χαλανδρίου καλεί σε μια συζήτηση για τη δημιουργία ενός ελεύθερου Πανεπιστημίου, το οποίο θα λειτουργεί ως βήμα διαλόγου και μορφωτικό ίδρυμα, με σκοπό να παράσχει στους δημότες/κατοίκους του ευκαιρίες αυτοβελτίωσης μέσα από τη μόρφωση σε επιστημονικά καθιερωμένα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και ενημέρωσης σε τομείς επαγγελματικού ή ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, έχοντας  την πεποίθηση ότι πέρα από την απόκτηση της γνώσης και την αυτοβελτίωση, οι ενημερωμένοι πολίτες είναι ενεργοί και χρήσιμοι πολίτες τόσο για τον εαυτό τους όσο & για τον τόπο τους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού καλούνται όλες και όλοι που ενδιαφέρονται, άτομα και συλλογικότητες της πόλης, σε μια συνάντηση, συζήτηση την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 στις 19.30 στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Χαλανδρίου.

Facebook Comments