Κώστας Γκαβογιάννης: “Είναι κρίμα για την Καρδίτσα ένας τέτοιος τραγικός Δήμαρχος, να ταλαιπωρεί μια ολόκληρη κοινωνία”

Γράφει ο Κώστας Γκαβογιάννης

Η ανικανότητα φταίει, όχι η κακιά στιγμή

Πληροφορήθηκα ότι ένας συμπολίτης είχε ατύχημα στα “έργα” του Δημάρχου για την ανάπλαση του πεζόδρομου, στην οδό Σμύρνης. Έπεσε στο σημείο της φωτογραφίας όπου βρίσκονται “πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερρημμένοι”, χτύπησε στα δάκτυλα και στο χέρι. Μέσα απ’ την καρδία μου του εύχομαι γρήγορα περαστικά.

Στο Δήμαρχο τι να πω; Ο τύπος είναι τόσο τσαπατσούλης και ανίκανος που δεν επιδέχεται βελτίωσης. Είναι κρίμα για την Καρδίτσα ένας τέτοιος τραγικός Δήμαρχος, να ταλαιπωρεί μια ολόκληρη κοινωνία και ταυτόχρονα να φέρει την ευθύνη για ατυχήματα σαν το συγκεκριμένο.

Είναι αδιανόητο το έτος 2021 να γίνονται οποιεσδήποτε εργασίες και ο η Δημοτική Αρχή να μη δίνει δεκάρα για την ασφάλεια των δημοτών. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει ούτε καν η υποτυπώδης σήμανση που να εφιστά την προσοχή, τη στιγμή που θα έπρεπε σε τέτοια σημεία να να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα.

Θεωρούμαστε Ευρωπαϊκή πόλη, όχι μεσαιωνική επαρχία, που ακόμα και τότε έλειπαν αυτά τα τραγικά.

Λυπάμαι ειλικρινά για το πως κατάντησε την πόλη με την ανεπάρκειά του.

 

Κώστας Γκαβογιάννης
Δημοτικός Σύμβουλος Καρδίτσας

Επικεφαλής του Συνδυασμού “Καρδίτσα από την Αρχή”

Facebook Comments