Η Αμερικανική Πρεσβεία, το Προξενικό Τμήμα στην Αθήνα και το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη θα είναι κλειστά την Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022

Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Πρoξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 λόγω τoυ εoρτασμoύ των Γενεθλίων του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Facebook Comments