Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα

vivliaΦιλόλογος, Απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών και Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (Κατεύθυνση Γλωσσολογίας), με 25ετή πείρα και υπηρεσία, συγγραφέας 2 βιβλίων για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Β΄και Γ΄Λυκείου και 5 iBooks για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ΄Λυκείου, που διατίθενται στο Book Store της Apple.

Ιδιαίτερα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας-Λογοτεχνίας και Αρχαίων Ελληνικών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, προετοιμασία μαθητών Λυκείου για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Τηλ. 6944252734

Facebook Comments