57.235 πρόσφυγες στη χώρα μας

Η συνοπτική κατάσταση προσφυγικών ροών όπως διαμορφώθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουνίου 2016

11

12

Facebook Comments