55 υδροφόρα Πυροσβεστικά Οχήματα στην Π.Υ.

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της  Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου, υπεγράφησαν Συμβάσεις από το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή) και προμηθευτών, για την προμήθεια 55 υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχημάτων, για λογαριασμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα υπό προμήθεια οχήματα, κύριο έργο τους θα έχουν τη δασοπυρόσβεση, καθώς θα επιχειρούν σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη και δύσβατες περιοχές, ενώ θα διαθέτουν και πρόσθετο κατάλληλο εξοπλισμό, προκειμένου να επεμβαίνουν και σε άλλα συμβάντα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Facebook Comments