Μαθήματα Αγγλικών

ΑΓΓΛΙΚΑ παραδίδει καθηγήτρια με 27 χρόνια διδακτική πείρα, αριστούχος Proficiency Cambridge (Grade A), Diploma of English Studies (British Council), BA in English (Goldsmiths College, University Of London), MA in English (Peterhouse College, University Of Cambridge),  Advanced Diploma in English Language and Culture (International House, Cambridge), Ιntroductory Methodology Course (CELT Athens, Grade A), RSA Diploma in Teaching                (University Of Cambridge).

Τ. Εξετάστρια προφορικών Βρετανικού Συμβουλίου (Lower-Proficiency)

Αναλαμβάνει όλα τα επίπεδα.

Τιμές λογικές.

Tηλ:6937249793

Facebook Comments