Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Τραγάνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Τραγάνας με σκοπό την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης νέας ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων.

Ειδικότερα, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αταλάντης έως τον Α/Κ Τραγάνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Αθήνα θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

  • Από τις 07:30 έως τις 09:30, αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας καθώς και της λωρίδας έκτακτης ανάγκης, διάστημα κατά το οποίο η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
  • Από τις 09:30 έως τις 11:30, αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, διάστημα κατά το οποίο η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
  • Από τις 11:30 έως τις 15:30, πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, διάστημα κατά το οποίο οι οδηγοί θα εξέρχονται του αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Αταλάντης και μέσου του παράπλευρου οδικού δικτύου θα επανεισάγονται σε αυτόν μέσω του Α/Κ Τραγάνας.
  • Από τις 15:30 έως και τις 18:30, αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, διάστημα κατά το οποίο η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
  • Από τις 07:30 έως τις 18:30, αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία, διάστημα κατά το οποίο η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους τους.

Facebook Comments