Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη ΔΕΘ

21Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει και φέτος με δικό της περίπτερο, δίπλα στον «Πύργο του ΟΤΕ» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία συμπληρώνει 81 χρόνια λειτουργίας.

Κύριος στόχος της παρουσίας της Περιφέρειας στη ΔΕΘ είναι η ενημέρωση των επισκεπτών του περιπτέρου για τα έργα και τις δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει στην Κεντρική Μακεδονία, για την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, καθώς και για τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα τετρασέλιδο έντυπο, το οποίο θα διανέμεται στους επισκέπτες του περιπτέρου και το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, όπως επισυνάπτεται.

Το κεντρικό σύνθημα της φετινής παρουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 81η ΔΕΘ είναι: «Η Περιφέρεια στην πράξη (το ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία)».

Στο περίπτερο παρουσιάζονται οι ωφέλειες και τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα: Ολοκληρώθηκαν 523 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1,37 δισ. ευρώ σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με απτά αποτελέσματα και σημαντικές ωφέλειες για την καθημερινότητα των πολιτών και για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, στους τομείς των υποδομών μεταφορών, πολιτισμού και τουρισμού, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, αστικής ανάπτυξης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και για δράσεις τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση. Η απορρόφηση των πόρων ανήλθε σε 114%.

 

Αναφορικά με το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, οι πόροι του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχονται στα 965 εκατ. ευρώ και στοχεύουν στην κατεύθυνση ανάδειξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε δυναμικό ανταγωνιστικό πόλο διεθνούς εμβελείας. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στο περίπτερο της Περιφέρειας στη ΔΕΘ οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για την πρόοδο υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ στην περιοχή:

Έχει ενεργοποιηθεί το 66% του συνόλου του Προγράμματος (640 εκατ. ευρώ), ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η ενεργοποίηση έργων και δράσεων που αντιστοιχούν σε επιπλέον πόρους 60 εκατ. ευρώ, που ανεβάζουν το συνολικό ποσοστό εξειδίκευσης του σχεδιασμού στο 72,5%. Έχουν εκδοθεί 38 προσκλήσεις συνολικού ύψους 527 εκατ. ευρώ και εντάχθηκαν 52 έργα συνολικού προϋπολογισμού 322 εκατ. ευρώ. Έχουν συμβασιοποιηθεί έργα σε ύψος 220 εκατ. ευρώ (22,8% του Προγράμματος), ενώ η απορρόφηση μέχρι σήμερα έχει ανέλθει στα 52 εκατ. ευρώ.

-Επίσης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατευθύνονται επιπλέον πόροι ύψους 220 εκατ. ευρώ, που αφορούν σε δράσεις για τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, στο πλαίσιο ολοκληρωμένου περιφερειακού σχεδιασμού. Οι δράσεις αυτές συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και έχουν εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Οι δράσεις αυτές έχουν ενεργοποιηθεί και αφορούν αφενός στη διαχείριση και επεξεργασία λυμάτων για οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας (126,4 εκατ. ευρώ), αφετέρου στη διαχείριση αστικών απορριμμάτων (93,5 εκατ. ευρώ), στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνέργεια με τις συμπληρωματικές δράσεις που περιλαμβάνονται στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Αναμένεται άμεσα η έκδοση προσκλήσεων για τις παραπάνω δράσεις, καθώς και η ένταξη έργων κρίσιμων για την εξυπηρέτηση των οικισμών και για τη διάθεση και επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων.

-Επίσης, κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 πρόκειται να υλοποιηθούν στην Κεντρική Μακεδονία δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ύψους 220 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα εκχωρηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη». Η εκχώρηση αφορά σε ενισχύσεις επενδύσεων στον αγροτικό τομέα (γεωργικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικά προϊόντα, νέοι αγρότες, κλπ), σε υποδομές αγροτικού τομέα και σε δράσεις Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων.

Facebook Comments