Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μαζί με το Δήμο της Πάτρας στην πρωτοβουλία των Έξυπνων Πόλεων

Το πρόγραμμα Intelligent Cities Challenge (ICC) είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει εξατομικευμένα στην υποστήριξη 126 πόλεων για να επιτύχει έξυπνη, κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες. Η φιλοδοξία του προγράμματος, διάρκειας 2,5 ετών, είναι να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της ψηφιακής και προηγμένης τεχνολογίας, σύμφωνα με τους στόχους της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης, ώστε οι πόλεις που συμμετέχουν να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες τους.

Στα πλαίσια της ευκαιρίας αυτής πραγματοποιήθηκε συνάντηση και καταγραφή απόψεων από την τοπική ομάδα του έργου ICC, αποτελούμενη από τους κ. Πέτρο Γανό, Λένα Τσιμπούρη, Θανάση Καλογερά και Τάνια Πολίτη με τους Καθηγητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, κ Σπύρο Συρμακέση, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης και τον κ. Νίκο Βώρο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση από τους Διευθυντές των Εργαστηρίων των δράσεων τους στο χώρο των Έξυπνων Πόλεων. Παρουσιάστηκαν στοχευμένα έργα που έχουν υλοποιηθεί, δράσεις που είναι σε εξέλιξη και νέες προοπτικές συνεργασίας των φορέων της πόλης ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα μέσα από ένα στρατηγικό σχεδιασμό που θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Οι πόλεις που συμμετέχουν στο ICC θα έχουν μακροχρόνιο όφελος και θα υποστηριχθούν για να προετοιμαστούν έγκαιρα και σωστά για το μετασχηματισμό που απαιτούν οι νέες τεχνολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Η υποστήριξη συνίσταται σε παροχή δωρεάν συμβουλών, ένα ευρύ πεδίο συνεργασιών και προετοιμασία για χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν τα σχέδια και όχι να παραμείνουν απλός σχεδιασμός.

Εκτός από τη λήψη εξατομικευμένων συμβουλών, το ICC θα προσφέρει στις συμμετέχουσες πόλεις ευκαιρίες δικτύωσης, πρόσβαση σε εκπαίδευση, διαδικτυακές εργαλειοθήκες καθώς και καθοδήγηση από τις πόλεις μέντορες του ICC, που έχουν ήδη ξεπεράσει εμπόδια και έχουν υλοποιήσει δράσεις πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Για να εφαρμοστεί το όραμα και ο οδικός χάρτης κάθε συμμετέχουσας πόλης, το πρόγραμμα ICC θα βασιστεί σε μια αξιολόγηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών κάθε πόλης, με στόχο να μεταμορφωθούν οι πόλεις χρησιμοποιώντας έξυπνες και προηγμένες τεχνολογίες.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προσφέρει:

  • Παροχή τεχνικών και διοικητικών συμβουλών για την προετοιμασία κάθε πόλης

  • με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της

  • Χρηματοδότηση της δικτύωσης μεταξύ Ευρωπαϊκών πόλεων

  • Προετοιμασία για χρηματοδότηση έργων

Μέσα από την πολύ καλή συζήτηση που ακολούθησε έγινε φανερό πως η Πάτρα έχει το πλεονέκτημα να έχει μια πολύ ενεργή πανεπιστημιακή – ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά έργα που τρέχουν παράλληλα με ευρωπαϊκή, εθνική ή περιφερειακή χρηματοδότηση. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τους με συνέργειες αποτελεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να αρθεί ο κατακερματισμός τους και η έλλειψη συντονισμού σε τοπικό επίπεδο.

Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την κοινή συνάντηση με το σύνολο των ερευνητικών και αναπτυξιακών ομάδων της Πάτρας τον επόμενο μήνα.

Facebook Comments