Ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ του ΕΕΛΛΑΚ και της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση

 

Ξεκίνησε και επίσημα η συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση με τη δράση Hack the Camp. Μεταξύ των δύο φορέων έχει υπογραφεί προγραμματική συμφωνία πλαίσιο με αντικείμενο το “Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συντονισμένων Δράσεων Υποστήριξης Ανοικτών Τεχνολογιών στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνών και των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών”.

Συγκεκριμένα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του ιδρύματος Ωνάση, κ. Χρήστος Καρράς και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), Διομήδης Σπινέλλης συμφώνησαν στη συνεργασία των δύο φορέων προκειμένου να ενισχύουν τη διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοικτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοικτού περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού στο χώρο των ψηφιακών δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών και  να αυξήσουν την τεχνογνωσία τους σε σχέση με τα θέματα αυτά υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς και τους δημιουργούς που σχετίζονται με τον Ψηφιακό Πολιτισμό και την Ψηφιακή Κληρονομιά (Digital Heritage).

Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη προγραμματιστεί η συνεργασία των φορέων στη δράση Hack the Camp που ξεκίνησε την Παρασκευή 21, Οκτωβρίου 2016, με την πρώτη συνάντηση των συμμετεχόντων και τη δημιουργία ομάδων στη Διπλάρειο Σχολή, και όπου συνεργάτες του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών παρουσίασαν ανοιχτά εργαλεία (software και hardware), ενώ θα συμμετέχουν και στα δύο στάδια της δράσης για την υποστήριξη των συμμετεχόντων στη χρήση εργαλείων συνεργατικής σχεδίασης και προγραμματισμού καθώς και στη διάθεση του περιεχομένου που θα παραχθεί στο πλαίσιο του hackathon μέσω ανοιχτών συνεργατικών πλατφορμών.
Επόμενες προγραμματισμένες ενέργειες στο πλαίσιο της υλοποίησης της προγραμματικής, είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων με χρήση ανοιχτών και νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Στέγης για σχολεία για το σχολικό έτος 2016 – 2017 καθώς και η διοργάνωση ενός editathon για τις ψηφιακές τέχνες στο πλαίσιο της έκθεσης Hybrids. Όλο το υλικό το οποίο θα παραχθεί από τη συνεργασία των δύο φορέων θα διατίθεται με ανοιχτές άδειες σε δημόσιες πλατφόρμες και αποθετήρια.

Για τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 30 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

Facebook Comments