Περισσότερα κονδύλια για νεολαία και ανάπτυξη στο νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε.

strasvourgo-700x401-1Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν την καλύτερη υποστήριξη των άνεργων νέων, καθώς και πρόσθετους πόρους για την ενίσχυση βασικών πρωτοβουλιών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των έργων υποδομής στις μεταφορές, της έρευνας και της κινητικότητας των φοιτητών μέσω του Erasmus+, μέσω του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Τα συνολικά ποσά του προϋπολογισμού για το 2017 είναι 157,8578 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 134,49 δισ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Σε συνέχεια της επίσημης έγκρισης από το Συμβούλιο της συμφωνίας με το ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους με 438 ψήφους υπέρ, 194 κατά και 7 αποχές.

«Έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Ο προϋπολογισμός του 2017 επικεντρώνεται σαφώς στις προτεραιότητές μας για την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ειδικά για τους νέους, και την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Τα επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι ένα σαφές μήνυμα για την ΕΕ να αναλάβει δράση. Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης», δήλωσε ο εισηγητής, Jens Geier (Σοσιαλιστές, Γερμανία).

«Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για διατήρηση μέρους των απολαβών των πρώην Επιτρόπων ως αποθεματικό, και για την αποδέσμευσή του μόνο εφόσον ο Κώδικας Δεοντολογίας καταστεί αυστηρότερος. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία και είχε ως στόχο τη βελτίωση της συμπεριφοράς των Επιτρόπων και της δημόσιας εικόνας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ», δήλωσε ο εισηγητής Indrek Tarand (Πράσινοι, Εσθονία).

Νεολαία, ανάπτυξη και απασχόληση

Το ΕΚ εξασφάλισε 500 εκατ. ευρώ επιπλεόν συγκριτικά με την αρχική πρόταση του σχεδίου προϋπολογισμού για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative), προκειμένου να παρασχεθεί στους νέους η απαραίτητη βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας. Πρόσθετα κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ θα δώσουν ώθηση σε βασικά προγράμματα για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, όπως το COSME (πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility), το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 και το πρόγραμμα Erasmus + για την κινητικότητα των φοιτητών.

Πρόσφυγες και μετανάστες

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν επίσης ένα «πακέτο» ύψους 728 εκατ. ευρώ για κεφάλαια που αφορούν τη μετανάστευση. Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνονται επιπλέον 28 εκατ. ευρώ για  το Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) (σύνολο 310 εκατ. ευρώ) και επιπλέον 3 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κύπρο (σύνολο 34,8 εκατ. ευρώ).

Αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020), ο Ivan Korčok, εκπροσωπώντας τη σλοβακική προεδρία του Συμβουλίου, υποσχέθηκε την ενίσχυση της ευελιξίας του προϋπολογισμού, καθώς και ένα πακέτο αναθεώρησης, το οποίο «θα κινητοποιήσει περισσότερα από 6 δισ. ευρώ για τις πιο σημαντικές προτεραιότητες» μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ. 

Οι συν-εισηγητές του ΕΚ Jan Olbrycht (ΕΛΚ, Πολωνία) και Isabelle Thomas (Σοσιαλιστές, Γαλλία) χαιρέτισαν με επιφύλαξη τις προσπάθειες του Συμβουλίου, υπενθυμίζοντας στους ευρωβουλευτές ότι η πρόταση βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση από τα κράτη μέλη, ενώ δήλωσαν ότι προσβλέπουν στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Facebook Comments