Παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων ΑΔΑΕ στην Βουλή των Ελλήνων

Την Έκθεση Πεπραγμένων 2015 της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) παρουσίασαν στην Ειδική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ζαμπίρας, ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Σακκάς και το μέλος της Γεώργιος Μπακάλης.cover_2015

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Αρχής, στόχος της ΑΔΑΕ είναι πρωτίστως η πρόληψη των παραβιάσεων του απορρήτου των επικοινωνιών.  Με τη συστηματική καθοδήγηση των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνιών σχετικά με την ανάγκη να λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας καλλιεργήθηκε με επιμονή μια κουλτούρα ασφαλείας ώστε να πραγματοποιούνται οι αναγκαίες δράσεις και επενδύσεις και η ασφάλεια να αποτελέσει θεμελιώδη παράμετρο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, η ΑΔΑΕ ανέπτυξε πρωτοβουλίες και για την ενημέρωση των χρηστών και των συνδρομητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνουν για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Αναλύοντας τα πεπραγμένα της Αρχής για το 2015, ο κ. Ζαμπίρας αναφέρθηκε και στις ελλείψεις σε προσωπικό και πόρους καθώς και στο γεγονός ότι το γεγονός ότι η Ολομέλεια της Αρχής δεν μπορούσε να συνεδριάσει για μεγάλο διάστημα, λόγω ελλιπούς σύνθεσης. «Παρ’ όλες τις δυσκολίες, η ΑΔΑΕ, έχει συμβάλει σημαντικά στην προάσπιση του θεμελιώδους συνταγματικού δικαιώματος του απορρήτου της επικοινωνίας και με τον απαραίτητο θεσμικό εκσυγχρονισμό θα είναι σε θέση να συνεχίσει να το κάνει αποτελεσματικά» σημειώνει ο κ. Ζαμπίρας.

Από τις 21 Μαρτίου 2016 η ΑΔΑΕ λειτουργεί με τη νέα πλήρη, ύστερα από αρκετά χρόνια, σύνθεση της Ολομέλειάς της, αντιμετωπίζοντας τόσο τις εκκρεμότητες των προηγούμενων ετών όσο και τις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται. Η Αρχή κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τριετές στρατηγικό σχέδιο δράσης και ζήτησε τη συμβολή της Επιτροπής για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων υλοποίησής του, οι οποίες αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, την ενίσχυση σε προσωπικό, πόρους και μέσα.

Αναφερόμενος στη δημόσια καταγγελία του ΚΚΕ σχετικά με συνακροάσεις με τρίτους στο τηλεφωνικό του κέντρο, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ δήλωσε ότι ο έλεγχος από κλιμάκιο της Αρχής είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει προς το παρόν ανακοινώσιμο πόρισμα.

Η Έκθεση Πεπραγμένων 2015 της ΑΔΑΕ βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Αρχής  http://www.adae.gr/ektheseeis-pepragmenon/leptomereies/article/ekthesi-pepragmenon-toy-etoys-2015-tis-adae/

Facebook Comments