Οι ευρωβουλευτές επιτυγχάνουν συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με την υποχρέωση της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050

  • Σύσταση ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα της ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου
  • Ο προϋπολογισμός για τα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει να καθορίσει τον στόχο του 2040
  • Η συμφωνία επιτεύχθηκε εγκαίρως για τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών για το Κλίμα, υπό τη διοργάνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Biden

 

Ο νέος Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα αυξάνει τον στόχο μείωσης των εκπομπών της ΕΕ έως το 2030 από 40% σε τουλάχιστον 55%, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεισφορά από απορροφήσεις που μπορούν να αυξήσουν τον στόχο στο 57%.

Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν σε ανεπίσημη συμφωνία με τα κράτη μέλη σχετικά με τον Ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα την Τρίτη το απόγευμα, λίγες μέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών για το Κλίμα που θα φιλοξενήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Biden.

Ο νέος νόμος μετατρέπει τις πολιτικές υποσχέσεις της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 σε νομικά δεσμευτική υποχρέωση και παρέχει στους Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις τη νομική βεβαιότητα και προβλεψιμότητα που χρειάζονται ώστε να προγραμματίσουν τη μετάβασή τους στην κλιματική ουδετερότητα. Μετά το 2050 η ΕΕ στοχεύει στην επίτευξη «αρνητικού ισοζυγίου» εκπομπών άνθρακα.

Επόμενα βήματα:

Η συμφωνία θα υποβληθεί για έγκριση στην επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) καθώς και στην ολομέλεια του ΕΚ και το Συμβούλιο. Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 μέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Facebook Comments