Νέα Ευρωπαϊκή Κάρτα Υπηρεσιών ετοιμάζει η Ε.Ε.

21Σημαντική ευκαιρία για εξωστρέφεια και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων κατασκευαστών στις ευρωπαϊκές αγορές, δίνει η δημιουργία της νέας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισηγήτρια εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τις δύο γνωμοδοτήσεις επί του Κανονισμού και επί της Οδηγίας έχει οριστεί η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κυρία Μαρία Σπυράκη.

Η Ευρωπαϊκή κάρτα «e-services» θα αποτελεί μία ηλεκτρονική διαδικασία με εθελοντικό χαρακτήρα κατά την οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά οι κατασκευαστές θα μπορούν να διαπιστεύονται στη χώρα από την οποία προέρχονται και να λαμβάνουν το «πράσινο φως» από τη χώρα στην οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν, χωρίς πρόσθετα δικαιολογητικά, διαδικασίες, μεταφράσεις και έξοδα.

Οι δύο γνωμοδοτήσεις που παρουσίασε η κυρία Σπυράκη για τον Κανονισμό και την Οδηγία, που θα διέπει την εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής κάρτας, έχουν στόχο να συμπεριλάβουν τους προβληματισμούς τόσο των μικρών και μεσαίων κατασκευαστών, που έως τώρα αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στη δραστηριοποίηση τους στο εξωτερικό, όσο και τις ανησυχίες των εργατικών ενώσεων για πιθανή παρέμβαση στις εργασιακές σχέσεις.

Για το λόγο αυτό οι τροπολογίες που κατέθεσε η εισηγήτρια περιλαμβάνουν:

  • Επιβεβαίωση ότι δεν θίγονται τα εργασιακά δικαιώματα όπως προβλέπονται από το Κοινοτικό Κεκτημένο

 

  • Περιορισμό της περιόδου ισχύος της ηλεκτρονικής κάρτας για 36 μήνες, ώστε οι εταιρίες να παρέχουν επικαιροποιημένα στοιχεία για τη συνέχιση της δραστηριότητας τους στο εξωτερικό

 

  • Παράταση του χρόνου για τη διαδικασία αποδοχής της αίτησης μιας εταιρίας από το κράτος μέλος φιλοξενίας, αλλά και του χρόνου μέσα στον οποίο η εταιρία θα μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις

 

  • Απάλειψη της διαδικασίας σιωπηρής έγκρισης από το Κράτος – Μέλος υποδοχής

Οι δύο γνωμοδοτήσεις της κυρία Σπυράκη θα ψηφιστούν από την ολομέλεια της Επιτροπής Βιομηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 28 Νοεμβρίου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αποσπάσματα από την παρέμβαση της Μαρίας Σπυράκη και των εκπροσώπων των άλλων πολιτικών ομάδων στον σύνδεσμο που ακολουθεί:https://youtu.be/_wPqj-VBQCg

Facebook Comments