6η Συνάντηση για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και Σκοπίων

ImageHandler-58Η 6η συνάντηση μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με θέμα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) διεξήχθη στην Αθήνα, στις 29 Αυγούστου 2017, επί τη βάσει της Συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών στα Σκόπια, στις 24 Ιουνίου 2015.
Η συνάντηση αυτή συνιστά τη συνέχεια στο φιλικό και εποικοδομητικό διάλογο επί αμοιβαίως συμφωνηθέντων θεμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται σχέδια δράσεων σε πεδία όπως η διασυνδεσιμότητα, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, η αστυνομική συνεργασία, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η πολιτική προστασία, η δημόσια διοίκηση, η υγεία, η συνεργασία μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών των Υπουργείων Εξωτερικών και η προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Εμπειρογνώμονες των δύο χωρών, προερχόμενοι από συναφείς με τους τομείς συνεργασίας φορείς, συνεισέφεραν σε μια εποικοδομητική και παραγωγική συζήτηση.
Ο επόμενος γύρος συνομιλιών συμφωνήθηκε να διεξαχθεί στα Σκόπια.
Η πρόοδος της διαδικασίας των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της προσεχούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η οποία θα λάβει χώρα στα Σκόπια στις 31 Αυγούστου 2017.

Facebook Comments