Νέα της Συνόδου – Στρασβούργο, 9 – 12 Μαΐου 2016

Άσυλο: Το ΕΚ συζητά την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου
Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης Μαΐου για την αναθεώρηση των κανόνων του

Δουβλίνου , οι οποίοι καθορίζουν ποια χώρα της ΕΕ είναι υπεύθυνη για την εξέταση μιας αίτησης

ασύλου, θα συζητήσουν οι ευρωβουλευτές με την Επιτροπή την Τετάρτη το απόγευμα στο

Στρασβούργο.

Αποκατάσταση της λειτουργίας της ζώνης Σένγκεν-Συζήτηση στο ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την Τετάρτη στην ολομέλεια με εκπροσώπους του Συμβουλίου

και της Επιτροπής τους τρόπους πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος ανοικτών

συνόρων Σένγκεν, δεδομένου ότι οι χώρες του πυρήνα της ζώνης Σένγκεν έχουν επιβάλει εκ νέου

συνοριακούς ελέγχους ή έχουν κλείσει προσωρινά τα σύνορά τους ως απάντηση στην αυξανόμενη

ροή μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

Αστυνομική συνεργασία και ενίσχυση της Europol

Το ΕΚ θα δώσει την Τετάρτη την τελική του έγκριση στους νέους κανόνες διακυβέρνησης της

αστυνομικής υπηρεσίας της ΕΕ, Europol, ώστε να μπορεί αυτή πλέον να αυξήσει τις προσπάθειες

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο και άλλων

ποινικών αδικημάτων και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις απειλές. 

Εταιρική φορολόγηση: Υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές θα θέσουν σε ψηφοφορία την Πέμπτη τη γνωμοδότηση τους επί της πρότασης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και εκθέσεων εταιρικής

φορολόγησης μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ.

Προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από το ντάμπινγκ κινεζικών προϊόντων

Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να επιβάλει, μετά το Δεκέμβριο του 2016, δασμούς κατά του ντάμπινγκ

και των επιδοτήσεων στις εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ,

εκτός και αν η Κίνα εκπληρώσει τα πέντε προαπαιτούμενα κριτήρια της ΕΕ για να χαρακτηριστεί ως

μια οικονομία της αγοράς. Αυτό θα υποστηρίξουν με ψήφισμα τους την Πέμπτη οι ευρωβουλευτές.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ωστόσο ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και να αναγνωρίσει τη χώρα ως στρατηγικό εμπορικό

εταίρο.

Ελλάδα: Συζήτηση στο ΕΚ για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την πορεία των διαπραγματεύσεων του ελληνικού προγράμματος

στήριξης την Τρίτη 10 Μαΐου στις 3μμ (ώρα Γαλλίας) στο Στρασβούργο με τον Αντιπρόεδρο της

Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον Επίτροπο Πιερ Μοσκοβισί. Οι ευρωβουλευτές συμμετείχαν

πρόσφατα σε μία διερευνητική αποστολή στην Ελλάδα στα πλαίσια της νεοσυσταθείσας Ομάδας

Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ελληνικό πρόγραμμα (Financial Assistance

Working Group – FAWG).

Υποχρεωτική επισήμανση της χώρας προέλευσης του κρέατος και του γάλακτος

Οι ευρωβουλευτές θα επαναλάβουν το αίτημά τους για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας

προέλευσης του κρέατος και του γάλακτος, στη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια την Τετάρτη.

Ένα σχετικό ψήφισμα θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη. Η υποχρεωτική επισήμανση θα βοηθήσει

στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα διατροφής, καθιστώντας πιο

διαφανή την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, αναφέρει το ψήφισμα.

Η εμπορία ανθρώπων και η προστασία των θυμάτων

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας

ανθρώπων, ιδίως των γυναικών, και να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την παροχή βοήθειας και

στήριξης, αναφέρει το σχέδιο ψηφίσματος που θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια την Πέμπτη.

Το κείμενο επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των θυμάτων της εμπορίας

ανθρώπων δεν εφαρμόζεται σωστά.

 

Facebook Comments