Κοινή ερώτηση Κεφαλογιάννη – Ζαγοράκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Οι επιπτώσεις του Brexit στους Έλληνες φοιτητές»

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, και ο Ευρωβουλευτής  Θεόδωρος Ι. Ζαγοράκης, που μετέχει στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέθεσαν κοινή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις που πιθανόν θα έχει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. για τους φοιτητές και τους κατόχους πτυχίων κολεγίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια.

 Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα, λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα (κολλέγια) που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην πλειοψηφία τους βρετανικά.

 

Οι συμφωνίες αυτές βασίζονται σε συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising), οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών ή σε μεταπτυχιακό τίτλο. Στην Ελλάδα τα πτυχία των κολλεγίων αυτών δύνανται να έχουν επαγγελματική ισοτιμία με τα αντίστοιχα πτυχία που χορηγούνται από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μετά από σχετική αναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Η αναγνώριση αυτή βασίζεται στο πλαίσιο των οδηγιών 2005/36/Ε.Κ. και 2013/25/Ε.Ε. σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και με το δικαίωμα εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

Το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με την έξοδό του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα σε φοιτητές και κατόχους πτυχίων μέσω της παραπάνω διαδικασίας. 

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

– Τί επιπτώσεις θα έχει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου στους φοιτητές και κατόχους πτυχίων κολεγίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια;» 

Facebook Comments