Κίνα: Οι ευρωβουλευτές ζητούν εγγυήσεις για εξασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού

 

“Η Κίνα δεν είναι μια οικονομία της αγοράς” σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΕ, υποστήριξαν

οι ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια συζήτησης την Τρίτη το

πρωί 10 Μαΐου με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Η συζήτηση

επικεντρώθηκε στο πώς η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό

από την Κίνα μετά τις 11 Δεκεμβρίου 2016, καθώς το πρωτόκολλο προσχώρησης της χώρας

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)  προβλέπει αλλαγές στη μεταχείριση της ως

εμπορικού εταίρου.

 

Οι περισσότεροι ομιλητές επεσήμαναν ότι η Κίνα επιδοτεί τις επιχειρήσεις της, δεν μιλάει ανοικτά

για τις κρατικές ενισχύσεις και προσφέρει χαμηλές τιμές εξαγωγών που δεν καθορίζονται από τις

δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης. Τόνισαν ότι η πλεονάζουσα παραγωγική δυνατότητά της

χώρας αυτής τροφοδοτεί τις φτηνές εξαγωγές προς την ΕΕ που προκαλούν οικονομική ζημία, ιδίως

στην βιομηχανία του χάλυβα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι φοβούνται πλέον να μη

χάσουν τη δουλειά τους.

Πολλοί ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση

μιας νέας πρότασης για την αντιμετώπιση του ντάμπινγκ. Άλλοι τόνισαν ότι η ΕΕ πρέπει να στείλει

ένα σαφές μήνυμα ότι η Κίνα δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως μια οικονομία της αγοράς.

Ο Επίτροπος Vytenis Andriukaitis διαβεβαίωσε τους ευρωβουλευτές ότι η αντιμετώπιση της κρίσης

στη χαλυβουργία βρίσκεται ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Είναι “αναμφισβήτητο” το γεγονός ότι η Κίνα δεν είναι μια οικονομία της αγοράς και η Επιτροπή,

ως εκ τούτου, εργάζεται προς μια “νέα προσέγγιση” που θα περιλαμβάνει ένα ισχυρό σύστημα

εμπορικής άμυνας και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ, τόνισε ο ίδιος.

Ο κ Andriukaitis άφησε να εννοηθεί ότι η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να ακολουθήσει το ίδιο

πρότυπο με αυτό των ΗΠΑ, όπου τα περιθώρια ντάμπινγκ υπολογίζονται κατά περίπτωση.

Ο Επίτροπος δεσμεύτηκε επίσης ότι η Επιτροπή θα συζητήσει το θέμα πριν από το καλοκαίρι.

Εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου, η Ολλανδή Υπουργός, Jeannine Hennis – Plasschaert,

δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 13ης Μαΐου.

Η ψηφοφορία στο ΕΚ θα διεξαχθεί την Πέμπτη.

 

 
Facebook Comments