Η πολιτική συνοχής έχει θετικά αποτελέσματα στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα, τόνισαν τα μέλη της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ

1937761Ομάδα ευρωβουλευτών της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης του ΕΚ επισκέφθηκε διάφορα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της διήμερης αποστολής της στην Ελλάδα (19-20 Σεπτεμβρίου). Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τις δηλώσεις που έκαναν οι ευρωβουλευτές μετά το πέρας της επίσκεψης.

 

Η Iskra MIHAYLOVA (Φιλελεύθεροι, Βουλγαρία), πρόεδρος της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης και επικεφαλής της αντιπροσωπείας δήλωσε τα εξής: «Το βασικό μας μήνυμα προς τις ελληνικές αρχές είναι να καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτύχουν μία καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020.  Σε συνέχεια της υψηλής απορρόφησης των κονδυλίων την περίοδο 2007-2013, η αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων είναι ο μόνος τρόπος να στηρίξουμε την ανάπτυξη στην Ελλάδα μέσω της χρήσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων».

 

«Επισκεφθήκαμε ένα νεόδμητο σχολείο το οποίο αποτελεί άριστο παράδειγμα των συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων, των χρηματοδοτικών εργαλείων και των δανείων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καλωσορίζω τις προσπάθειες των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και αυτών του ιδιωτικού τομέα στην επίτευξη έργων με τη συνδρομή του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε η ίδια.

 

Ο Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ (Ευρ.Ενωτ.Αριστ.), Αντιπρόεδρος του ΕΚ, δήλωσε τα εξής: «Είχαμε θετικές και εποικοδομητικές συναντήσεις, οι οποίες έδειξαν ότι η πολιτική συνοχής φέρνει θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η πολιτική συνοχής πρέπει να ενισχυθεί καθώς οι ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών ολοένα και αυξάνονται.»

 

Η Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ (ΕΛΚ) δήλωσε τα εξής: «Η πρώτη ημέρα της αντιπροσωπείας της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα σημαντική λόγω των συζητήσεων που είχαμε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Δραγασάκη, καθώς και με τον υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Χαρίτση, οι οποίοι μας ενημέρωσαν για την πορεία των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στην Ελλάδα. Σε συνέχεια των επισκέψεών μας στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, θα ήθελα να τονίσω την περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται ξανά σε πορεία ολοκλήρωσης, αλλά από το οποίο κανείς δεν θα πρέπει να αναζητήσει πολιτικά οφέλη, δεδομένου ότι είναι ένα έργο που έχει χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια τριών πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων, 21 χρόνια συνολικά, και είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα των ανθρώπων.»

 

Ο Younous OMARJEE (Ευρ.Ενωτ.Αριστ., Γαλλία), Αντιπρόεδρος της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης είπε τα εξής: «Δεν ήρθαμε στην Ελλάδα για να επιθεωρήσουμε και να ελέγξουμε τις ελληνικές αρχές. Πιστεύω ότι έχουμε εδραιώσει μια ειλικρινή συνεργασία και σχέση εμπιστοσύνης με τις ελληνικές αρχές. Πιστεύουμε ότι η νησιωτική πολιτική αποτελεί σημαντικό μέρος της περιφερειακής ανάπτυξης. Η ελληνική κυβέρνηση καταβάλει πολλές προσπάθειες στα νησιά, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης.»

 

Ο Pascal ARIMONT (ΕΛΚ, Βέλγιο), μόνιμος εισηγητής της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την Ελλάδα, δήλωσε τα εξής: «Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ πιστεύει ότι η στήριξη της ΕΕ μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων είναι σημαντική για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου επενδύσεων και την άμβλυνση των επιπτώσεων των κρίσεων. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι για πολλά χρόνια τώρα η κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, η χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν αφορά μόνο την απορρόφησή τους. Τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα σε συνδυασμό με την παροχή τεχνικής βοήθειας, πρέπει να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την Ελλάδα να επιτύχει ανάπτυξη και να μειώσει την ανεργία.»

 

Η Constanze KREHL (Σοσιαλιστές, Γερμανία) είπε τα εξής: «Η πολιτική συνοχής είναι η βασικότερη πολιτική της ΕΕ. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης. Αυτά τα χρήματα είναι τα μόνα διαθέσιμα για τις ελληνικές περιφέρειες.» Εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα έργα που επισκέφθηκε τα οποία «αποτελούν  άριστα παραδείγματα των ωφελειών που έχουν οι βιώσιμες επενδύσεις για τους πολίτες». «Μετά την συνάντηση με την υπηρεσία στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Αθήνα καταλάβαμε για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικό εργαλείο αποτελεί, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα υπόλοιπα κράτη μέλη», πρόσθεσε η ίδια.

 

Ο Matthijs van MILTENBURG (Φιλελεύθεροι, Ολλανδία), αναπληρωτής συντονιστής των Φιλελευθέρων της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, δήλωσε τα εξής: «Η επίσκεψή μας στην Ελλάδα καθιστά απολύτως σαφές ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζονται τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προχωρήσουν με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Χαιρετίζω το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων που προτείνει η Επιτροπή, το οποίο πρέπει να λάβει επαρκή χρηματοδότηση για να είναι αποτελεσματικό. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις πάνε χέρι-χέρι».

 

Η Martina MICHELS (Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, Γερμανία) δήλωσε: «Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ζωτικής σημασίας ως προς τη επίτευξη ποσοστών απορρόφησης των κονδυλίων σε επίπεδα ρεκόρ για την ΕΕ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, η πολιτική συνοχής πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί, δεδομένου ότι αποτελεί τη μόνη πραγματική, άμεση βοήθεια προς τους πολίτες. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σταθερή βάση για την ενίσχυση της ανάπτυξης και τη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης».

 

Η Terry REINTKE (Πράσινοι, Γερμανία), δήλωσε: «Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που έχουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Εκτιμούμε ιδιαιτέρως το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα για να βελτιωθεί η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το οποίο πρέπει να συνεχιστεί μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων για το σκοπό αυτό». «Οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν το κλειδί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την αντιμετώπιση των καταστροφικών κοινωνικών επιπτώσεων που επέφεραν οι πολιτικές λιτότητας και η κλιματική αλλαγή. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν οι περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι, καθώς και η κοινωνία των πολιτών, συμμετέχουν ενεργά στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για το μέλλον της Ελλάδας», πρόσθεσε.

 

Η Rosa D’Amato (ΕΕΑΔ, Ιταλία), συντονίστρια της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για την ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας, είπε τα εξής: «Χαιρετίζουμε το πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά ανησυχούμε βαθύτατα ότι η πολιτική λιτότητας και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας θα αυξήσουν τη φτώχεια, την ανεργία και την περιθωριοποίηση των ευάλωτων τμημάτων της κοινωνίας».

 

Ο  Andrey Novakov (ΕΛΚ , Βουλγαρία ), δήλωσε τα εξής : « Η αποστολή στην Ελλάδα μας βοήθησε να κατανοήσουμε ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ΕΕ, υποστηρίζοντας τόσο τις τοπικές κοινωνίες όσο και την οικονομία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό για να διασφαλίσει ότι αυτό το εργαλείο θα παραμείνει ένας πλήρως ανεπτυγμένο μέσο εφαρμογής πολιτικών».

 

Η Elena GENTILE (Σοσιαλιστές, Ιταλία) τόνισε τα εξής: «Η Ευρώπη είναι παρούσα, είναι χρήσιμη και είναι απαραίτητη . Εκτιμούμε το έργο που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν διεξάγει όλα αυτά τα χρόνια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Το έργο αυτό έχει οδηγήσει στη βελτίωση των δημόσιων υποδομών και στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων που ευνοούν την ανάπτυξη, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι μέσα στην καρδιά μας. Η επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει δεσμευτεί να καταστήσει τους χρηματοδοτικούς πόρους πιο προσιτούς στην Ελλάδα, και ελπίζουμε ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή να επιδείξουν την ίδια δέσμευση».

 
Facebook Comments