Ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια 11,6 εκατ. ευρώ σε απολυμένους σε Ελλάδα και Γαλλία

 

Η ολομέλεια του ΕΚ ενέκρινε την Πέμπτη 26 Μαΐου τη χορήγηση ευρωπαϊκής βοήθειας ύψους 6.468.000 ευρώ στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσει τους 557 απολυμένους των σούπερ μάρκετ “Λάρισα” στην αναζήτηση νέας εργασίας και 5.146.800 ευρώ για 2.132 οδηγούς φορτηγών που απασχολούνταν στην εταιρία οδικών μεταφορών MoryGlobal SAS στη Γαλλία. Η ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μένει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών στις 6 Ιουνίου. 

Οι 422 εργαζόμενοι και οι 135 εργαζόμενοι-ιδιοκτήτες απολύθηκαν από τα Σουπερμάρκετ Λάρισα μετά την πτώχευση της συνεταιριστικής επιχείρησης. Στη Γαλλία, οι 2.132 οδηγοί φορτηγών και οι συνεργάτες τους έχασαν τις δουλειές τους λόγω της πτώχευσης της εταιρείας MoryGlobal. Και οι δύο πτωχεύσεις ήταν αποτέλεσμα της παρατεταμένης παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Τα μέτρα αυτά, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ και το ελληνικό και το γαλλικό κράτος αντίστοιχα, θα βοηθήσουν τα άτομα αυτά να βρουν νέες θέσεις εργασίας, παρέχοντάς τους επαγγελματική καθοδήγηση και άλλα προγράμματα βοήθειας. 

Το αίτημα της Ελλάδος εγκρίθηκε με 551 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 2 αποχές. Το αίτημα της Γαλλίας εγκρίθηκε με 540 ψήφους υπέρ, 73 κατά και 2 αποχές.

 

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα ευέλικτο μέσο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που παρέχει στήριξη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στους εργαζόμενους που έχουν χάσει τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα των μαζικών απολύσεων που προκαλούνται από σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο (π.χ. μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες).

 

Το ετήσιο ανώτατο όριο χρηματοδότησης από το ταμείο ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.

 

Οι απολυμένοι λαμβάνουν διαφόρων ειδών ενισχύσεις όπως στήριξη για τη σύσταση μιας δικής τους επιχείρησης, βοήθεια στην εύρεση απασχόλησης, παροχή συμβουλών και επανεκπαίδευση.

 

Facebook Comments