Αγορά ενέργειας: Ενίσχυση της δύναμης των καταναλωτών ζητά το ΕΚ

 

Η δύναμη των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας θα πρέπει να ενισχυθεί, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους την Πέμπτη 26 Μαΐου επί της “νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές ενέργειας”. Προτείνουν την προώθηση των συλλογικών συστημάτων αγοράς, της οικιακής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των εργαλείων σύγκρισης τιμών και ζητούν να καταστεί ευκολότερη η εναλλαγή προμηθευτών ενέργειας και τιμολογίων. 

Με το μη νομοθετικό τους ψήφισμα, το οποίο προσφέρει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου ενόψει την κατάθεσης των νέων νομοθετικών προτάσεων από την Επιτροπή για την αγορά ενέργειας, οι ευρωβουλευτές ζητούν να επικεντρωθούν τα ευρωπαϊκά ταμεία για την ενεργειακή απόδοση στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας (περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να θερμάνουν ή να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική ενέργεια στα σπίτια τους σε προσιτές τιμές).

 “Σήμερα, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες βιώνουν την ενεργειακή φτώχεια. Πολλοί διατηρούν ‘ξεπερασμένα’ συμβόλαια ενέργειας, τα οποία προβλέπουν υψηλά τέλη σε περίπτωση που ο πελάτης θελήσει να τα τερματίσει και να μεταβεί σε κάποιον φθηνότερο προμηθευτή. Ζητώ από τις εταιρείες ενέργειας να παρέχουν στους καταναλωτές όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα φθηνότερα τιμολόγια και να καταργήσουν τα υψηλά κόστη αλλαγής προμηθευτών”, δήλωσε η εισηγήτρια του ΕΚ, Theresa Griffin (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο). 

Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν στο ψήφισμά τους τις εξής προτάσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο ενεργός ρόλος των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας: 

• Εισαγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως είναι τα συλλογικά συστήματα αγοράς και τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία θα βοηθήσουν τους καταναλωτές να παράγουν περισσότερη ενέργεια μόνοι τους (“αυτοπαραγωγή”) και να χρησιμοποιούν περισσότερο την ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν (“αυτοκατανάλωση”) με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 

• Μείωση των διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων για τους νέους αυτοπαραγωγούς, συντόμευση των διαδικασιών αδειοδότησης και προώθηση των συστημάτων κοινοτικής και συνεργατικής παραγωγής ενέργειας. 

• Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους ενοίκους και κατοίκους πολυκατοικιών ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη χρήση της αυτοπαραγωγής και των εργαλείων ενεργειακής απόδοσης.

 

Σαφής τιμολόγηση, σύγκριση τιμολογίων

 

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας στην τιμολόγηση:

 

• Έκδοση λογαριασμών σε πιο τακτά διαστήματα και παροχή συμβολαίων με σαφείς και κατανοητούς όρους.

 

• Παροχή εύκολης και άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα κατανάλωσης και όλα τα σχετικά κόστη.

 

• Να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές των προμηθευτών, ακόμη και αν δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο ίντερνετ ή τις απαραίτητες δεξιότητες για να το χειριστούν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να ελέγχουν εάν μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα αλλάζοντας προμηθευτή. Αυτά τα εργαλεία σύγκρισης τιμολογίων και προμηθευτών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα, πλήρως ενημερωμένα και κατανοητά. Θα περιλαμβάνονται ή θα επισυνάπτονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ενέργειας και θα ενημερώνουν τους πελάτες για το ποιό είναι το πλέον συμφέρον τιμολόγιο γι ‘αυτούς, βασιζόμενα στα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να αλλάξει τιμολόγιο, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τον απλούστερο τρόπο, χωρίς επιπλέον χρεώσεις για τον τερματισμό του τιμολογίου/συμβολαίου.

 

• Εφαρμογή δυναμικής τιμολόγησης, που θα αντανακλά πλήρως την κατανάλωση ενέργειας σε ώρες αιχμής και εκτός αιχμής, και υιοθέτηση διαφανών, συγκρίσιμων και κατανοητών τιμολογίων.

 

•  Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και συσκευών που δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να διαχειριστεί την κατανάλωση του ανάλογα με τη διακύμανση των τιμών.

 

Αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας

 

Το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη ρίζα του, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ζήτησαν να επικεντρωθούν τα ευρωπαϊκά ταμεία για την ενεργειακή απόδοση και την αυτοπαραγωγή στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα.

 

“Τα ορθά στοχευμένα κοινωνικά τιμολόγια είναι ζωτικής σημασίας για τους ευάλωτους πολίτες με χαμηλό εισόδημα και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προωθηθούν”, υπογραμμίζει το ΕΚ στο ψήφισμά του, προσθέτοντας ότι “κάθε κοινωνικό τιμολόγιο αυτού του είδους θα πρέπει να είναι απολύτως διαφανές”.

 

Επόμενα βήματα

 

Στην συζήτηση της ολομέλειας την Τετάρτη το βράδυ, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Maroš Šefčovič ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις τον Σεπτέμβριο για την ενεργειακή απόδοση και το σχεδιασμό της αγοράς, ακολουθούμενες από μια νομοθετική πρόταση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια έκθεση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς και προτάσεις το 2018 για τη δημιουργία ενός παρατηρητήριου της ενεργειακής φτώχειας.

 

Facebook Comments