Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αρωγός στην Επιχειρηματικότητα με Ανοικτά Δεδομένα

Trento2

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αποδέχτηκε με μεγάλη προθυμία την πρόσκληση της Διεύθυνσης Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης (www.westgate.gr) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (www.cti.gr) που είναι ένας από τους οκτώ ευρωπαϊκούς οργανισμούς, που συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο OSIRIS (www.interregeurope.eu/osiris/). Στόχος του έργου είναι να προωθήσει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία. Το έργο υλοποιείται στο ενιαίο πανευρωπαϊκό περιβάλλον, επιδιώκοντας να προκύψουν νέες περιφερειακές πολιτικές που θα δοκιμαστούν και θα εφαρμοστούν για την άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Συντονιστής του έργου είναι η Περιφέρεια Vasterbotten (Σουηδία) ενώ οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από τη Φινλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σλοβακία.

Το έργο εστιάζει στη μελέτη και ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις συμμετέχουσες περιφέρειες, έχουν προκύψει από περιφερειακά έργα και άλλες πρωτοβουλίες, έχουν συνεισφέρει στην καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη και έχουν αποδειχθεί και αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές. Οι καλές πρακτικές που συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της ανοιχτής καινοτομίας και υιοθέτηση επιτυχημένων πολιτικών, θα αποτελέσουν πολύ χρήσιμα παραδείγματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων και στην έξυπνη εξειδίκευση κάθε περιοχής. Η απόκτηση εμπειριών, γνώσης και νέων ιδεών θα αποτυπωθούν σε Σχέδια Δράσης (Action Plans), ένα για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια. Trento1

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, ο Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητής Σπύρος Συρμακέσης συμμετείχε στις δράσεις ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων πάνω στη χρήση ανοικτών δεδομένων από δημόσιους φορείς οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Trento της Ιταλίας. Στα πλαίσια της επίσκεψης εκεί, ο Αντιπρύτανης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον τρόπο που αναπτύσσεται το οικοσύστημα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Βόρειας Ιταλίας. Παράλληλα συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων εργασίας πάνω στον τρόπο βέλτιστης διάθεσης και αξιοποίησης των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους δημόσιοι φορείς με στόχο την ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Μέσα από τις επαφές αυτές προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των στρατηγικών τομέων και στην έξυπνη εξειδίκευση της Δυτικής Ελλάδας μέσα από συγκεκριμένα Σχέδια Δράσης.

Facebook Comments