Χρησιμοποιείτε ή αναπτύσσετε ανοιχτό λογισμικό ή και ανοιχτό περιεχόμενο;

 

eellak2newΟ Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), στο πλαίσιο διαμόρφωσης δράσεων και προτάσεων για την αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών στην ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα καθώς και τη διάχυση και υποστήριξη των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλεί μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό, που χρησιμοποιούν ή/και αναπτύσσουν ανοιχτό λογισμικό/ανοιχτές τεχνολογίες ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στο ίδρυμα τους, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο https://edu-quest.ellak.gr/.  Ήδη στο ερωτηματολόγιο έχουν συμπληρώσει πάνω από 150 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καταχωρώντας στο Μητρώο Ανοιχτών Τεχνολογιών πάνω από 300 εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτού περιεχομένου και ανοιχτών τεχνολογιών.

Η ΕΕΛΛΑΚ έχει ξεκινήσει και άλλες συμπληρωματικές δράσεις όπως το μητρώο σχολείων που υλοποιούν δράσεις ανοιχτών τεχνολογιών, το μητρώο εκπαιδευτικών και τον κατάλογο ανοιχτού λογισμικού που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς τόσο στη διδασκαλία όσο και στην οργάνωση / διαχείριση των μαθημάτων και των εργαστηρίων στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Παράλληλα έχουμε κατάλογο εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτού λογισμικού,  κατάλογο νομικών που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με ανοιχτές τεχνολογίες καθώς και κατάλογο προγραμματιστών github. Όλα τα μητρώα ενημερώνονται από τους ίδιους του ενδιαφερόμενους ή/και σε συνεργασία με τα μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.

Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να καταγραφούν όλα τα έργα ανοιχτού λογισμικού, ανοιχτών τεχνολογιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στην ακαδημαική-ερευνητική κοινότητα, για να δημιουργηθεί ένα μητρώο ανοιχτότητας που θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα συνεργασίας και δημοσιότητας έργων και καλών πρακτικών. Παράλληλα με τα στοιχεία του μητρώου θα εμπλουτίζεται ο πίνακας ισοδυνάμων λογισμικών ώστε να υπάρχει συνοπτική εικόνα για όλα τα ανοιχτά λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική-ερευνητική διαδικασία.

  • Αν χρησιμοποιείτε ή αναπτύσσετε ανοιχτό λογισμικό ή/και ανοιχτό περιεχόμενο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η συνεισφορά σας θα ήταν πολύτιμη.
  • Αν γνωρίζετε μέλη της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας που χρησιμοποιούν ανοιχτό κώδικα και περιεχόμενο, προωθήστε τους αυτό το κάλεσμα!

 

Το ερωτηματολόγιο https://edu-quest.ellak.gr/

Facebook Comments