Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας

Στην αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των ψηφιακών υποδομών των σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικά κονδύλια 1,8 εκ. ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ, μετά την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στόχος είναι να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι ψηφιακές υποδομές των σχολικών μονάδων της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ενισχυθεί η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στην προσχολική, πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, επιδιώκεται η δημιουργία θετικών συνθηκών και η διασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα.

«Το σύγχρονο σχολείο είναι πάγια επιδίωξή μας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο, προκειμένου να βελτιώσουμε τις συνθήκες σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να δημιουργήσουμε σύγχρονα σχολεία, τόσο σε επίπεδο κτιριακών υποδομών, όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού. Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση στοχεύουμε στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών των σχολικών μονάδων της περιοχής μας, με 1,8 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Η εισαγωγή των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στην εκπαίδευση και η αξιοποίησή τους αποτελεί αναγκαιότητα, καθώς έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου που θα είναι καινοτόμο, ελκυστικό για τους μαθητές και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους, σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον, στο οποίο θα διευκολύνεται και το έργο των εκπαιδευτικών, ώστε να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ταυτόχρονα η εισαγωγή των ΤΠΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση και τη μείωση του μείζονος προβλήματος της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που αποτελεί και βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, στην αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και επικοινωνίας.

Facebook Comments