400 ΕΠΑ.Λ σε όλη τη χώρα θα χρηματοδοτηθούν για έργα που θα συνδέονται με την τοπική κοινωνία

XRHMATODOTIKA ERGALEIAΤετρακόσια ΕΠΑ.Λ σε όλη τη χώρα θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 2.200 ευρώ το κάθε ένα για να δημιουργήσουν projects τύπου STEAM, κοινωνικά θέματα και άλλα που θα αναφέρονται στην τοπική κοινωνία που βρίσκεται και λειτουργεί το κάθε σχολείο.

Αυτό, τονίστηκε σε Ημερίδα με θέμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ» που πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ

Το Νοησις- Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας έχει οριστεί υπεύθυνος για την υλοποίηση της πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.”» του ΕΣΠΑ 2014-2020 για όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας. Τα Σχέδια Δράσης αφορούν ομαδικές εργασίες μαθητών, τεχνολογικής ή πολιτιστικής θεματολογίας (projects τύπου STEAM, κοινωνικά θέματα, κλπ) με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μαθητών-καθηγητών και την σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Η επιλογή του ΝΟΗΣΙΣ ήταν αποτέλεσμα της αξιολόγησης  της ειδικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει σε συναφείς δραστηριότητες ως δικαιούχος και προγενέστερων προγραμμάτων, όπως του προγράμματος «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ/ΕΠΑΝ» μέσω του οποίου υλοποιήθηκαν Σχέδια Δράσης για τους μαθητές και τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το ΝΟΗΣΙΣ ως φορέας διαχείρισης συντάσσει στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς την προκήρυξη για τα Σχέδια Δράσης και αναλαμβάνει την συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων Σχεδίων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Όλα τα Σχέδια συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από το ΝΟΗΣΙΣ με βάση το βαθμό συσχέτισης της πρότασης του Σχολείου με τους γενικότερους στόχους της δράσης «Σχέδια Δράσης» και τη συνάφεια των επιμέρους δραστηριοτήτων που προτείνονται από το σχέδιο του Σχολείου. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η πρόβλεψη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και η αξιοποίηση των έργων μαθητών δύο ή και περισσότερων Σχολείων, καθώς και ο βαθμός συσχέτισης με τρέχοντα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά προβλήματα τοπικού ή γενικού χαρακτήρα. Τα Σχέδια Δράσης, είναι επιθυμητό, να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, αυθεντικότητα, πρωτοτυπία και περιβαλλοντική ευαισθησία. Σημαντικό ρόλο, επίσης, διαδραματίζει η πρόβλεψη από πλευράς Σχολείων συμπληρωματικών δράσεων επικοινωνίας και προβολής των Δράσεών τους, καθώς επίσης κι η βέλτιστη αξιοποίηση κόστους-οφέλους. Κάθε ΕΠΑ.Λ. του οποίου η πρόταση τηρεί τα κριτήρια αξιολόγησης, μπορεί να προχωρά στην υλοποίηση του υποβληθέντος σχεδίου δράσης με βάση τον προκαθορισμένο προϋπολογισμό.Στη δεύτερη φάση το ΝΟΗΣΙΣ είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης και παράλληλα παρακολουθεί και συμβουλεύει για την οικονομική διαχείριση των Σχεδίων Δράσης, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος για τα Σχέδια Δράσης mnae.noesis.edu.gr και του τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης 801-1010219. Ταυτόχρονα, καθίσταται αρμόδιο για τη δημιουργία πλατφόρμας αποθετηρίου καλών πρακτικών των δράσεων και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.  Τέλος, το ΝΟΗΣΙΣ διοργανώνει συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας με συμμετέχοντες από το ίδιο ίδρυμα, το Υπ. Παιδείας και τα ΕΠΑ.Λ., όποτε το κρίνει απαραίτητο, για συζήτηση των προβλημάτων και βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης.

Από τη θέση αυτή, απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, που τόσο με την αγάπη σας για τα παιδιά που σπουδάζουν στα ΕΠΑ.Λ. όσο και με τον επαγγελματισμό σας, συνεχίζετε τον αγώνα για την αναβάθμιση του επιπέδου των μαθητών στα σχολεία σας. Σας καλούμε, λοιπόν, να γνωρίστε το «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», να το αγκαλιάσετε και να το στηρίξετε!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σχέδια Δράσης και τα πιλοτικά έργα των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας mnae.noesis.edu.gr

Στην Ημερίδα μίλησε μέσω skype η Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζιούφα , η οποία μεταξύ άλλων εξήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ανανιάδης, που αναφέρθηκε στη θεαματική αύξηση (15%) των εγγραφών στα επαγγελματικά λύκεια.

Η ημερίδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Facebook Comments