Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών

 

Στο μάθημα της Ιστορίας και της Φυσικής εξεταστηκαν σήμερα, αντίστοιχα, οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών του νέου συστήματος, θεωρητικής κατεύθυνσης του παλιού συστήματος και της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών του νέου συστήματος και θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης του παλιού συστήματος.

Τα θέματα:

 

Τα θέματα Ιστορίας (νέο και παλαιό σύστημα – Ημερήσια)

Τα θέματα Ιστορίας (νέο και παλαιό σύστημα – Εσπερινά)

 

Τα θέματα Φυσικής (νέο σύστημα – Ημερήσια)

Τα θέματα Φυσικής (νέο σύστημα – Εσπερινά)

Τα θέματα Φυσικής (παλαιό σύστημα – Ημερήσια)

Τα θέματα Φυσικής (παλαιό σύστημα – Εσπερινά)

Facebook Comments