Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του ΟΠΑ

Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι και φέτος ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής και ξεκινάει άμεσα η απασχόληση φοιτητών του Ιδρύματος στον Όμιλο της Alpha Bank στο πλαίσιο του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», Μαζί μας.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ συντόνισε και υλοποίησε πρόσφατα τις διαδικασίες επικοινωνίας, συλλογής, επεξεργασίας και παράδοσης των αιτήσεων ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην Alpha Bank. Με το πρόγραμμα αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να αποκτήσουν έμμισθη εργασιακή εμπειρία 6 μηνών, δίπλα σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, συμβάλλοντας ενεργά στη διοικητική λειτουργία ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με διεθνή παρουσία.

Όλοι οι φοιτητές που επιλέχθηκαν, θα απασχοληθούν στον Νομό Αττικής σε διάφορους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας. Χωρίς αμφιβολία, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΟΠΑ λειτούργει προς όφελος τόσο της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου με γνώμονα την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει ο Τραπεζικός Όμιλος, όσο και της Alpha Bank με την στελέχωσή της με άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που προέρχεται από το ΟΠΑ.

Η προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας και πρόσληψης των απασχολουμένων σε ποσοστό 90%, καταδεικνύουν την επιτυχία του προγράμματος και του πολύ υψηλού επιπέδου κατάρτισης των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ.

Facebook Comments