Στα 16,9 δισ. αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στα ταμεία

Στο γ΄ τρίμηνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ενισχύθηκαν κατά 300 εκατ. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2010 ανέρχονται στα 3,39 δισ. Στις 316.855 οι οφειλέτες με χρέη υψηλότερα των 5.000 ευρώ.

Στα 16,923 δισ. ευρώ ανέρχονται στο τέλος Σεπτεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αυξημένα κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τρεις μήνες πριν.

Από αυτά, τα 235,9 εκατ. ευρώ οφείλονται σε τόκους και προσαυξήσεις, καθώς αφορούν χρέη που δημιουργήθηκαν πριν από το 2010, ενώ 73,8 εκατ. ευρώ αφορούν νέες οφειλές που προστέθηκαν εντός του τελευταίου τριμήνου.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ για το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2016, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από την κρίση και έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο ανέρχονται σε 13,52 δισ. ευρώ έναντι 13,29 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενώ οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από το 2010 και μετά, εντός της κρίσης, ανέρχονται σε 3,39 δισ. ευρώ έναντι 3,32 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο τέλος Σεπτεμβρίου το συνολικό ποσό των 13,66 δισ. ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, είχε διαμορφωθεί στα 16,92 δισ. ευρώ (τρέχον υπόλοιπο).

Συνολικά, οι οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ έκαστος που έχουν μεταβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, ανέρχονται πλέον σε 316.855 ανήλθαν. Μάλιστα, από τον Δεκέμβριο και μετά, εφαρμόζεται η πρακτική της αποστολής ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, με αποτέλεσμα να έχουν εισπραχθεί στο διάστημα αυτό, 24,2 εκατ. ευρώ.

Η διεύθυνση ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου του ΚΕΑΟ καθόρισε τη διαδικασία ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών και στην παρούσα φάση, είναι υπό επεξεργασία και αξιολόγηση οφειλές που χαρακτηρίζονται ως μη άμεσα εισπράξιμες. Αυτές, περιλαμβάνουν οφειλέτες που εμφανίζονται στο μητρώο να είναι σε οριστική διακοπή, πτώχευση ή εκκαθάριση, καθώς και οφειλέτες (κοινές επιχειρήσεις, οικοδομοτεχνικά έργα, οφειλέτες ΟΑΕΕ, ειδικές κατηγορίες, εργοδότες ΟΓΑ, άλλες περιπτώσεις καταλογισμένων οφειλών) με οφειλές μέχρι και το 2003 (οι συγκεκριμένοι εργοδότες δεν έχουν υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση μετά το 2003).

Οι οφειλέτες αυτοί έχουν προωθηθεί για έλεγχο. Μάλιστα, για 661 περιπτώσεις που αντιστοιχούν σε ποσό συνολικής οφειλής ύψους 83,74 εκατ. ευρώ διαβιβάστηκε το πόρισμα στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ, προκειμένου να διαχωριστούν οι οφειλές ως χαμηλής εισπραξιμότητας, με απόφαση Διοικητή.

Από το σύνολο των υπό επεξεργασία περιπτώσεων βέβαια, μετά από ενέργειες του ΚΕΑΟ, υπήρξαν 839 περιπτώσεις οφειλετών που ρύθμισαν ή εξόφλησαν τις οφειλές τους.

 

ΠΗΓΗ:www.euro2day.gr

Facebook Comments