Η UBS παρουσιάζει την έκθεση ‘Year Head’ – Οι προοπτικές για το 2021: Έτος ανανέωσης

  • Προβλέπουμε ότι, το 2021, η οικονομική παραγωγή και τα εταιρικά κέρδη θα ανακάμψουν στα επίπεδα προ πανδημίας
  • Οι επενδυτές οφείλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης των χαρτοφυλακίων τους πέρα από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, τους τίτλους σταθερού εισοδήματος χαμηλής απόδοσης, καθώς και το δολάριο ΗΠΑ.
  • Ορισμένοι από τους βραδυκίνητους εκείνους τομείς, οι οποίοι παρουσίασαν τη χαμηλότερη απόδοση το 2020, πιστεύουμε ότι διαθέτουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανόδου το 2021 – εστιάζοντας στις κυκλικές μετοχές και τις μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης
  • Όσοι επενδυτές αναζητούν την «Επόμενη Μεγάλη Ευκαιρία» θα πρέπει να επιδιώξουν ευκαιρίες στους κλάδους χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), πράσινης τεχνολογίας (greentech), τεχνολογίας υγείας (healthtech) ή δικτύων 5ης γενιάς (5G)

Ζυρίχη, 17 Νοεμβρίου 2020 – Μετά από μια κυριολεκτικά πρωτοφανή χρονιά, η UBS -η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως- αναμένει ότι το 2021 η οικονομική παραγωγή και τα εταιρικά κέρδη θα ανακάμψουν στα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Με βάση τις τρέχουσες προοπτικές, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση Year Ahead που δημοσιεύθηκε από τη Διεύθυνση Επενδύσεων (Chief Investment Office) της UBS Global Wealth Management και σύμφωνα με ένα βασικό σενάριο, τα δημοσιονομικά κίνητρα σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα χαμηλά επιτόκια και την κυκλοφορία εμβολίου αναμένεται να δημιουργήσουν αποδόσεις άνω του μέσου όρου για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, για επιλεγμένες μετοχές του χρηματοοικονομικού και του ενεργειακού κλάδου, καθώς και για εταιρείες στους κλάδους βιομηχανικών προϊόντων και καταναλωτικών αγαθών πολυτελείας.

Οι βασικές προτάσεις της έκθεσης περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίων για την επόμενη φάση με υψηλότερες τοποθετήσεις σε μετοχές, προσβλέποντας πέρα από τις ανθεκτικές, μεγάλες εταιρείες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και επικράτησαν το 2020. Οι επενδυτές θα πρέπει να σκέπτονται με παγκόσμια οπτική, να αναζητούν δυνατότητες αναπλήρωσης των ζημιών και να επιζητούν νέα ονόματα με προοπτικές μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

  • Διαφοροποίηση από τα μετρητά και τα ομόλογα χαμηλής απόδοσης και αναζήτηση αποδόσεων σε κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών που εκφράζονται σε δολάρια ΗΠΑ, σε ασιατικά ομόλογα υψηλής απόδοσης και σε επιλεγμένα ομόλογα crossover, τα οποία βρίσκονται κοντά στη διαχωριστική γραμμή, δηλαδή ανάμεσα στην αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού και υψηλής απόδοσης.

  • Τοποθέτηση εν όψει ενός ασθενέστερου δολαρίου ΗΠΑ. Οι επενδυτές θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τις τοποθετήσεις τους στα νομίσματα της ομάδας G10 ή σε επιλεγμένα νομίσματα αναδυόμενων αγορών, καθώς και σε χρυσό.

Οι ιδιωτικές αγορές και οι βιώσιμες επενδύσεις θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν πολύτιμες προσθήκες στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Οδεύοντας προς το 2021, η UBS διατηρεί την προτίμησή της στις βιώσιμες επενδύσεις, όσον αφορά ιδιώτες πελάτες που επενδύουν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer της UBS Global Wealth Management, δήλωσε: «Θεωρούμε ότι το 2021 θα είναι το «έτος ανανέωσης». Η ανανεωμένη ανάπτυξη, οι επεκτατικές δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές, καθώς και η καινούργια πολιτική ηγεσία σημαίνουν ότι θα πρέπει να προσδοκούμε νέα ηγεσία και στην αγορά για το 2021. Προσβλέποντας πέρα από το επόμενο έτος, οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν την περίπτωση των κλάδων που υφίστανται τεχνολογικό μετασχηματισμό. Εάν η προηγούμενη δεκαετία αφορούσε τις επενδύσεις στην τεχνολογία αυτή καθαυτή, πιστεύουμε ότι η επόμενη δεκαετία θα αφορά τις επενδύσεις στους παράγοντες ανατροπής που θέτουν υπό αμφισβήτηση την παγιωμένη κατάσταση σε άλλους κλάδους».

Η Επόμενη Μεγάλη Ευκαιρία

Αναλογιζόμενοι την επόμενη δεκαετία, οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν κόσμο που είναι περισσότερο χρεωμένος, περισσότερο άνισος, περισσότερο τοπικός, αλλά επίσης πιο ψηφιακός και, από ορισμένες απόψεις, πιο βιώσιμος.

Οι επενδυτές, λοιπόν, είναι σε θέση να εντοπίσουν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες σε τάσεις που επιταχύνθηκαν από την πανδημία COVID-19 και θα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου, ανανεώσιμου μέλλοντος, ιδίως σε κλάδους που υφίστανται τεχνολογική ανατροπή. Είτε αφορά τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού άνθρακα είτε την αυξημένη ανάγκη λειτουργίας ενός πιο αποτελεσματικού και ολιστικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ή ακόμα και την ώθηση για περαιτέρω ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όσες εταιρείες είναι εκτεθειμένες στις τάσεις αυτές, αναμένεται να καταγράψουν ανάπτυξη υψηλότερη του μέσου όρου σε μακροπρόθεσμη βάση. Έως το 2035, η μετάβαση και μόνο στην τεχνολογία 5G προσδοκάται ότι θα δημιουργήσει οικονομική αξία ύψους 13,2 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Ανάλυση σεναρίου

Σενάριο ανοδικής πορείας Βασικό σενάριο Σενάριο καθοδικής πορείας
Επενδυτική οπτική
Διαφοροποίηση για την επόμενη φάση (σελίδα 23)

Τοποθέτηση εν όψει ασθενέστερου δολαρίου

(σελίδα 30)

Επένδυση στην Επόμενη Μεγάλη Ευκαιρία (σελίδα 41)

Αναζήτηση αποδόσεων

(σελίδα 27)

Αγορά με γνώμονα τη βιωσιμότητα (σελίδα 51)

Διαφοροποίηση σε ιδιωτικές αγορές (σελίδα 53)

Διαφοροποιημένη στρατηγική αντιστάθμισης, που συμπεριλαμβάνει τοποθετήσεις σε χρυσό, δυναμικές στρατηγικές κατανομής, μεγάλη διάρκεια και δομές δικαιωμάτων προαίρεσης (βλ. σελίδα 26).
Ανάκαμψη από την πανδημία
Έως το 1ο τρίμηνο του 2021, ένα άκρως αποτελεσματικό εμβόλιο θα είναι ευρέως διαθέσιμο στις κορυφαίες οικονομίες.

Η κοινωνική δραστηριότητα ομαλοποιείται πλήρως έως το 2ο τρίμηνο του 2021

Το ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών επανέρχεται σε επίπεδα προ πανδημίας έως το τέλος του 2021

Έως το 2ο τρίμηνο του 2021, ένα αποτελεσματικό εμβόλιο θα είναι ευρέως διαθέσιμο στις κορυφαίες οικονομίες.

Η πανδημία COVID-19 επανέρχεται κατά κύματα το πρώτο εξάμηνο, αλλά οι βραχυπρόθεσμοι περιορισμοί και οι συγκρατημένοι φόβοι σε δημόσια κλίμακα επιτρέπουν την ομαλοποίηση της κοινωνικής δραστηριότητας, παράλληλα με την κυκλοφορία εμβολίου έως το 3ο τρίμηνο του 2021

Έως το 2022, το ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών επανέρχεται σε επίπεδα προ πανδημίας

Η διαθεσιμότητα εμβολίου καθυστερεί ή είναι λιγότερο αποτελεσματικό από το αρχικά αναμενόμενο

Ο δημόσιος φόβος για την COVID-19 είναι υψηλός και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 επαναλαμβάνονται οι περιορισμοί της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα η κοινωνική δραστηριότητα να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα στα τέλη του 2021.

Έως το 2023, το ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών επανέρχεται σε επίπεδα προ πανδημίας.

Οικονομική πολιτική
Η πολιτική των κεντρικών τραπεζών παραμένει ευνοϊκή, παρότι προσλαμβάνει πιο αυστηρό χαρακτήρα αργότερα στη διάρκεια του έτους.

Τα χαμηλά πραγματικά επιτόκια και το εξασθενημένο δολάριο δίνουν ώθηση στην παγκόσμια ανάπτυξη

Οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν την ευνοϊκή πολιτική τους.

Τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν σε χαμηλά και σταθερά επίπεδα

Αυξάνεται η υποστήριξη μέσω της νομισματικής πολιτικής προκειμένου να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις της χαμηλής ανάπτυξης, μπορεί ωστόσο να μειωθεί εάν ο πληθωρισμός αυξηθεί απροσδόκητα.

Αυξάνονται αρχικά τα επιτόκια, αλλά μετέπειτα υποχωρούν.

Γεωπολιτική

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε θέση να αποδεχθεί μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη δημοσιονομική συμφωνία ύψους περίπου 2 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Biden αρχίζει τη μερική μείωση των υφιστάμενων δασμών για τις εισαγωγές από την Κίνα, υποστηρίζοντας την παγκόσμια ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποδέχεται δημοσιονομική συμφωνία ύψους 500 – 1.000 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και δεν αυξάνει τους φορολογικούς συντελεστές

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν μακροχρόνιο ζήτημα, ωστόσο η εξωτερική πολιτική του Joe Biden, του νεοεκλεγέντος Προέδρου, είναι περισσότερο προβλέψιμη σε σύγκριση με του προκατόχου του.

Οι συνεχιζόμενες διαμάχες για το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, ή ο μεροληπτικός πολιτικός διάλογος, προκαλούν αβεβαιότητα σε σχέση με τη δημοσιονομική πολιτική.

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κλιμακώνονται εκ νέου, καθώς η νέα κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μετριάζει τη θεμελιώδη γεωστρατηγική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών.

Στόχοι κατηγορίας ενεργητικού για τον Ιούνιο 2021
S&P 500 (τρέχουσα τιμή: 3.532)
4.000 3.800 2.900
Euro Stoxx 50 (τρέχουσα τιμή: 3.443)
3.900 3.600 2.800
MSCI EM (τρέχουσα τιμή: 1.192)
1.390 1.280 900
SMI (τρέχουσα τιμή: 10.361)
11.500 11.000 8.800
Περιθώριο Επενδυτικού Βαθμού σε USD (τρέχουσα τιμή: 82 μονάδες βάσης, μ.β.)
60 μ.β. 80 μ.β. 200 μ.β.
Περιθώριο Υψηλής Απόδοσης σε USD (τρέχουσα τιμή: 422 μονάδες βάσης, μ.β.)
350 μ.β. 400 μ.β. 700 μ.β.
Περιθώριο EMBIG (τρέχουσα τιμή: 375 μονάδες βάσης, μ.β.)
280 μ.β. 340 μ.β. 550 μ.β.
EURUSD (τρέχουσα τιμή: 1,18)
1,25 1,22 1,12
Χρυσός (τρέχουσα τιμή: USD 1.875/ουγγιά)
USD 1.600–1.700/ουγγιά USD 1.950/ουγγιά USD 2.200–2.300/ουγγιά

Links

www.ubs.com/yearahead / www.ubs.com/media

 

Facebook Comments