Πέτρος Δούκας:Γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα στην Αγορά;

Τώρα που πέρασε ο εορτασμός της Ανάστασης του Κυρίου, ας ξαναπροσγειωθούμε τη σκληρή πραγματικότητα!

Πολλοί διερωτώνται γιατί δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ρευστότητα στην αγορά στην Ελλάδα, αλλά και πολύ περιορισμένη στο εξωτερικό;

  1. Πρώτον, γιατί η Παγκόσμια Οικονομία είναι υπερχρεωμένη!

Το Παγκόσμιο ΑΕΠ = Global GDP είναι περίπου $80 τρις!
Όμως, το συνολικό Δημόσιο και Ιδιωτικό χρέος

υπολογίζεται στα $240 τρις και βάλε!

Μια σχέση 3:1 !
Αυτό είναι αποτέλεσμα της υπερχρέωσης του Δημοσίου τομέα των περισσοτέρων κρατών, αλλά των

animal spirits και της υπεραισιοδοξίας των ανθρώπων στον ιδιωτικό τομέα – όπως την περιέγραψε ο μέγας οικονομολόγος John Maynard Keynes!
Επίσης και του γεγονότος ότι για 70- 71 χρόνια δεν είχαμε κάποιο γενικευμένο πόλεμο που να καταστρέφει όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και να μηδενίζει τα χρέη και τις οικονομικές υποχρεώσεις του ενός προς τον άλλο!
Τα EBIDTA που δημιουργούν τα εργοστάσια, τα ακίνητα, τα μηχανήματα, κλπ., ΔΕΝ επαρκούν  για να εξυπηρετηθεί ένας τέτοιος τεράστιος όγκος χρέους!

  1. Δεύτερον, η αυστηροποίηση των κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Έτσι σήμερα οι Τράπεζες απαιτείται να έχουν πολλά περισσότερα κεφάλαια για να κάνουν τις ίδιες δουλειές που έκαναν στο παρελθόν, και

 

  1. Τρίτον, η αυστηροποίηση των κανόνων και των ελέγχων για το άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων, μεταβιβάσεων κεφαλαίων, κλπ.*

 

Γι αυτό, παρά το ότι οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν μειώσει τα προεξοφλητικά τους επιτόκια στο 0%, ή και σε αρνητικά επίπεδα … οι εμπορικές τράπεζες δεν προσφέρουν ρευστότητα, γιατί θα πρέπει να δανείσουν σε ήδη υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και νοικοκυριά!
Γιά παράδειγμα, η Τράπεζα Α πρέπει να δανείσει στην επιχείρηση Β (που ήδη είναι υπερχρεωμένη), ώστε αυτή να μπορεί να παρέχει κάποιες πιστωτικές διευκολύνσεις στους Γ πελάτες της που όμως και αυτοί είναι υπερχρεωμένοι, κ.ο.κ.
Γι αυτό δεν κινείται το χρήμα, όσο χαλαρή πολιτική και να ακολουθούν οι Κεντρικές Τράπεζες!
Είναι σαν να προσπαθούν να βάλλουν μπρός μια μηχανή που έχει “στολάρει” περιλούζοντάς την με κουβάδες βενζίνης!
Και αυτά χωρίς να αναφέρουμε τα τεράστια ανοίγματα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

των περισσοτέρων Κρατών! {Των ΗΠΑ ίσως ξεπερνά τα $30 τρισεκ.}
Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα πάρουν καιρό να εντοπισθούν, να γίνουν αποδεκτές και να εφαρμοσθούν!

Γιατί, και όπως δίδασκε ο Πλάτωνας στους Νόμους, “αλγεινόν το άριστον”, δηλαδή οι καλύτερες λύσεις είναι πολύ επίπονες!

____________

* δηλ. (όπως είχα γράψει σε παλαιότερο άρθρο μου = τον Αύγουστο του 2014), “new requirements on full transparency on bank transfers through corresponding banks, and on the opening of new bank accounts, places further strains on the circulation of money and on liquidity!

{for example, the US 2001 Patriot Act, the BIS 2001 “Customer Due Diligence Report”, the Guidance Paper on Mobile and Internet Payment Services (MIPS) of the Wolfsberg Working Group of 2014 (with the various updates of the 2006 Guidance on a Risk-Based Approach for Managing Money Laundering Risks and the AML Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles, the Statement against Corruption, etc., and the joint Statement with The Clearing House Association LLC on the appropriate practices to ensure transparency in all banking transactions, may be necessary to fight terrorism and corruption, but are also having a significant effect on liquidity. 

Likewise the requirement for US banks to submit to the Fed their “living will”, that is their plans to self-liquidate in an orderly fashion and without any further support by any US Government agency, also causes them distress and further belt tightening, making them less willing to lend and take risks.”

 

Facebook Comments