Α.Μητρόπουλος:Αποικία χρέους από τη Βουλή

“Με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δανείστηκε με Ρήτρα Ρευστοποίησης της εθνικής μας ακίνητης περιουσίας ύψους 50 δις ευρώ(!), από τα οποία 25 δις € θα πάνε στις Τράπεζες και από 12,5 δις € για την εξυπηρέτηση του χρέους και τις επενδύσεις αντίστοιχα”.

Αναφέρει μεταξύ άλλων με ανακοίνωσή της, η  ΕΝΥΠΕΚΚ, της οποίας πρόεδρος είναι ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

 

Αποικία χρέους από τη Βουλή!! 

  • στη Ρήτρα Ρευστοποίησης εθνικής περιουσίας 50 δις €!

Ο Χ Ι :    ●στη Ρήτρα Υποθήκης ολόκληρης της εθνικής ακίνητης

περιουσίας μας για 99 έτη!

  • στη Ρήτρα Ενεχύρου στην κινητή περιουσία του Δημοσίου

                                    και των ΔΕΚΟ!

 

Ιδού οι ρυθμίσεις!

 

α.Δανειστήκαμε με Ρήτρα Ρευστοποίησης εθνικής περιουσίας ύψους 50 δις €!

Με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δανείστηκε με Ρήτρα Ρευστοποίησης της εθνικής μας ακίνητης περιουσίας ύψους 50 δις ευρώ(!), από τα οποία 25 δις € θα πάνε στις Τράπεζες και από 12,5 δις € για την εξυπηρέτηση του χρέους και τις επενδύσεις αντίστοιχα.

Ειδικότερα, στη σελ. 1030 του ανωτέρω ν.4336/2015 ορίζεται ότι: «… η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλογίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.».

Στην επόμενη σελίδα (1031) εξειδικεύεται η διαδικασία εκποίησης της περιουσίας των ΔΕΚΟ. Πιο συγκεκριμένα αναγράφεται ότι: Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει «5.Τον εντοπισμό εναλλακτικών δυνατοτήτων για τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου με σκοπό να διασφαλιστούν διαφανείς διαδικασίες και κατάλληλος καθορισμός τιμών εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη μεγιστοποίηση της δημιουργίας αξίας από τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου και στο να αποφευχθούν περιπτώσεις εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε τιμή κατώτερη της εύλογης αξίας τους.».

 

β.Δεσμευόμαστε με Ρήτρα Υποθήκης ολόκληρης της εθνικής ακίνητης περιουσίας μας για 99 έτη! (άρθρο 184 επ. συζητούμενου νομοσχεδίου)!

Με το συζητούμενο νομοσχέδιο η κυβέρνηση συστήνει sui generis Νομικό Πρόσωπο, εκτός στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των δανειστών, με Ρήτρα Υποθήκης όλης της ακίνητης περιουσίας για 99 έτη (δηλαδή μέχρι το 2115)!

Αυτό έρχεται ως δέσμευση από το τρίτο Μνημόνιο (σελ. 1030 ν. 4336/2015), όπου επί λέξει αναφέρεται ότι: «θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγιστοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.».

Το ότι οι δανειστές ενδιαφέρονται όχι για ιδιωτικοποιήσεις αλλά για καθαρή ρευστοποίηση της κρατικής ακίνητης περιουσίας, προκύπτει και από άλλη διάταξη του τρίτου Μνημονίου (σελ. 1030) όπου αναφέρεται ότι: «Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει: 1.Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύτερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της ΕΤΑΔ».

 

γ.Δεσμευόμαστε με Ρήτρα Ενεχύρου στην κινητή περιουσία του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ! (άρθρα 197 επ. συζητούμενου σχεδίου νόμου)

Με το συζητούμενο νομοσχέδιο η κυβέρνηση συστήνει επίσης την Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) με Ρήτρα Ενεχύρου σε όλες τις συμμετοχές του κράτους στις Δημόσιες Επιχειρήσεις!

Ένας εργασιακός και παραγωγικός μεσαίωνας είναι μπροστά μας εάν ψηφιστεί αυτή η εθνοκτόνα ρύθμιση!!

 

δ.Δανειστήκαμε με τους πιο σκληρούς αποικιοκρατικούς όρους των τελευταίων δεκαετιών!

Ο δανεισμός με Ρήτρα Υποθήκης του συνόλου της εθνικής ακίνητης περιουσίας και με Ρήτρα Ενεχύρου του συνόλου της κινητής περιουσίας των Δημοσίων και των ΔΕΚΟ, είναι ο πιο βάρβαρος τρόπος δανεισμού από την εποχή του πρώτου αποικιοκρατικού κύματος και των αναγκαστικών δανείων των ΝΑΖΙ από τις χώρες που κατέκτησαν.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση:

Να αποσύρει αμέσως το απαράδεκτο και καταπλεονεκτικό για τη χώρα νομοσχέδιο που της έχουν υπαγορεύσει οι δανειστές!

Να αποσύρει τη Ρήτρα Υποθήκης και τη Ρήτρα Ενεχύρου σε βάρος της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δημοσίου υπέρ των δανειστών!

Να καταγγείλει πάραυτα την αποικιοκρατική και εθνοκτόνα Δανειακή Σύμβαση!

Να σταματήσει αμέσως τη μετατροπή της χώρας σε de jure αποικία χρέους!

Ειδάλλως να προσφύγει στον ελληνικό λαό, αφού δεν έχει δικαίωμα ούτε και νομιμοποίηση να υποδουλώσει τη σημερινή και τις επόμενες γενιές Ελλήνων και να τις περιαγάγει σε ένα καθεστώς απόλυτης φτώχειας, εξάρτησης και εξαθλίωσης!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

Facebook Comments