ΕΝΥΠΕΚΚ: Η κυβέρνηση νομιμοποίησε και την “ανταπεργία” (“lock-out”)!

21327234_20150406_CBaltas46.limghandler-1-3-1-1“Η ψήφιση του “lock-out” και κυρίως της πιο σκληρής εκδοχής του, του μισθολογικού “lock-out”, δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα με κυβέρνηση που αυτοαποκαλείται «Αριστερή»!”

Αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η  ΕΝΥΠΕΚΚ της οποίας πρόεδρος είναι ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Η ανακοίνωση:

Ιδού η διάταξη του 4ου Μνημονίου!

(άρθρο 20 ν. 4472/2018)

Μαζί με την πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων (άρθρο 17 ν.4472/2017) και το «πάγωμα» των ΣΣΕ (άρθρο 16 ν. 4472/2017), η κυβέρνηση με το τέταρτο Μνημόνιο θέσπισε, μετά από πίεση της τρόικας (κυρίως του ΔΝΤ), την «ανταπεργία» ή εργοδοτικό “lock-out”.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του τέταρτου Μνημονίου (ν. 4472/2017) «Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 και τηρουμένων των ίδιων ως άνω προθεσμιών εκδικάζονται οι διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση κήρυξης απεργίας στην επιχείρηση.».

Ως προς την ανταπεργία, η Ελλάδα ανήκει σε εκείνες τις χώρες που την απαγορεύουν ρητώς (άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 1264/1982). Όμως, η Νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 1303/2004 ΕλΔικ 2005,1437), όπως παρατηρεί η Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, αναγνωρίζει, με βάση το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα, τη δυνατότητα του εργοδότη να μην καταβάλλει μισθούς σε μη απεργούς, όταν βρίσκεται σε αδυναμία αποδοχής των υπηρεσιών τους.

Με το άρθρο 20 του νέου νόμου ορίζεται ότι η ταχεία διαδικασία επίλυσης των διαφορών για τη νομιμότητα της απεργίας, η οποία προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 4 του ν. 1264/1982, θα εφαρμόζεται και στις διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 656 ΑΚ, όταν κηρύσσεται απεργία στην επιχείρηση. Δηλαδή εφεξής θα κρίνεται, σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν υφίσταται δυνατότητα του εργοδότη να μην καταβάλλει μισθούς και στους μη απεργούς, γιατί βρίσκεται σε αδυναμία αποδοχής των υπηρεσιών τους, ή εάν, αντιθέτως, οι εργαζόμενοι δικαιούνται τις αποδοχές αυτές, καθώς ο εργοδότης θα βρίσκεται σε υπερημερία ως προς την αποδοχή της εργασίας τους.

Η ψήφιση του “lock-out” και κυρίως της πιο σκληρής εκδοχής του, του μισθολογικού “lock-out”, δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα με κυβέρνηση που αυτοαποκαλείται «Αριστερή»!

Είναι ντροπή και όνειδος τα πιο αντεργατικά και αντικοινωνικά μέτρα για τον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα να θεσπίζονται στο όνομα της Αριστεράς και της προοδευτικής ιδεολογίας!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

 

Facebook Comments