Παγκόσμια Ημέρα των Ταχυδρομείων

900_fc26e8bd0b3eec23c69680d35e388b52

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ταχυδρομείων, η συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών  (ΑΔΑΕ) ενημερώνει ότι  είναι η αρμόδια αρχή για τη σύνταξη κανονισμών και για τη λήψη μέτρων αναφορικά με τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα προβαίνει στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, αρχεία δημόσιων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με ταχυδρομικές υπηρεσίες. Οι καταγγελίες ή τα ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, μπορούν να υποβάλλονται είτε στην έδρα της ΑΔΑΕ είτε μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής http://www.adae.gr/online-ypiresies/kataggelia/ .

 

 

 

Facebook Comments