Α.Μητρόπουλος:De jure αποικιοποίηση της χώρας

“Όμως, μετά την αποκάλυψή μας για τον «Αυτόματο Δημοσιονομικό Κόφτη» και μετά το αποτυχημένο για τα εθνικά και οικονομικά ζητήματα Eurogroup της 9-5-2016, η κυβέρνηση, μέσω επιλεγμένων διαρροών, επιχειρεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τη σημασία του. Σκοπίμως προσπαθεί να συσκοτίσει την πραγματικότητα, στοχεύοντας να αμβλύνει  -όσο γίνεται-  την βιαιότητα των παρεμβάσεων του σκληρού για την κοινωνία και την οικονομία αυτού θεσμού”.

Αναφέρει μεταξύ άλλων με ανακοίνωσή της η  ΕΝΥΠΕΚΚ της οποίας πρόεδρος είναι ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η ΕΝΥΠΕΚΚ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΟΦΤΗ»

 

 

 Αυτόματος                                             α.Διαρκές Μνημόνιο με «ρήτρα χρέους»

 Δημοσιονομικός                                  β.Θεσμός απόλυτης εθνικής ετερονομίας

 Κόφτης                                                   γ.Μηχανισμός διαρκούς εσωτερικής υποτίμησης

  (ΑΔΗΚΟΣ)         =                                δ.De jure αποικιοποίηση της χώρας 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩ-ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.) με το από 9-5-2016 Δελτίο Τύπου είχε πρώτη αποκαλύψει ότι ο «Αυτόματος Δημοσιονομικός Κόφτης» (ΑΔΗΚΟΣ) είναι ήδη ψηφισμένος (ν. 4270/2014) και ότι η ενεργοποίησή του έχει προβλεφθεί για τον τρέχοντα Μάιο.

Είχαμε μάλιστα δώσει στη δημοσιότητα το κεφάλαιο Γ του ν. 4270/2014 με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ-ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ» του ανωτέρω νόμου, στο οποίο αναφέρονται όλες οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του.

Είχαμε τέλος δημοσιοποιήσει το ακραίας βαρβαρότητας για κυρίαρχη χώρα άρθρο 41 «Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ παρέθεσε αυτούσιες τις διατάξεις του ν. 4270/2014 για να κατανοήσουν μόνοι τους οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, όλοι οι πολίτες της χώρας, την αλήθεια που κυβέρνηση και δανειστές απέκρυπταν σκόπιμα.

Όμως, μετά την αποκάλυψή μας για τον «Αυτόματο Δημοσιονομικό Κόφτη» και μετά το αποτυχημένο για τα εθνικά και οικονομικά ζητήματα Eurogroup της 9-5-2016, η κυβέρνηση, μέσω επιλεγμένων διαρροών, επιχειρεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τη σημασία του. Σκοπίμως προσπαθεί να συσκοτίσει την πραγματικότητα, στοχεύοντας να αμβλύνει  -όσο γίνεται-  την βιαιότητα των παρεμβάσεων του σκληρού για την κοινωνία και την οικονομία αυτού θεσμού.

Γι’αυτό η ΕΝΥΠΕΚΚ, πάντα στην υπηρεσία της έγκυρης, επιστημονικής και αντικειμενικής ενημέρωσης,

καλεί  την κυβέρνηση:

1ον) Να ακυρώσει το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4270/2014 που ψήφισε μεν η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά συμφώνησε να υλοποιήσει η σημερινή στο Eurogroup της 9-5-2016

2ον) Να αξιώσει την εξαίρεσή μας από την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/85 ΕΕ και από τις Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας που κυρώθηκε με τον ανωτέρω ν. 4270/2014, τουλάχιστον για όσο χρόνο η χώρα μας βρίσκεται υπό καθεστώς Μνημονίου.

3ον) Να ψηφίσει διάταξη για την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των άρθρων 38 παρ. 4 και 41 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με τα οποία ο «Αυτόματος Δημοσιονομικός Κόφτης» ενεργοποιείται άμεσα, χωρίς τη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης και κατ’εντολή ΜΟΝΟ των ευρωπαϊκών θεσμών, όσο η χώρα βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής ή μακροοικονομικής προσαρμογής.

4ον) Να ψηφίσει διάταξη για την ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με την οποία τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι Οργανισμοί Απασχόλησης (ΟΑΕΔ) και οι Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Νοσοκομεία, ΕΟΠΥΥ κ.ά) περιλαμβάνονται στο πεδίο παρέμβασης του «Αυτόματου Δημοσιονομικού Κόφτη», οσάκις υπάρχουν αποκλίσεις και υπερβάσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους και αρχές.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ  ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:

→ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΕΙ αποφάσεις εκτός και πέραν της «νομιμοποίησης» και ανοχής που έδειξαν οι Έλληνες που ψήφισαν το 2015 και

→ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ τις μελλοντικές γενιές Ελλήνων, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, με υποχρεώσεις καταπλεονεκτικές και καταστροφικές για την οικονομία και την κοινωνία!

ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και ΣΕ DE JURE ΑΠΟΙΚΙΑ ΧΡΕΟΥΣ!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

 

 

Facebook Comments