12 νέοι μετεωρολογικοί σταθμοί στην Αττική

Με την  χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ), στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που περιλαμβάνει δράσεις για το περιβάλλον, θα ξεκινήσει στην αρχή του 2019 το έργο για την ενίσχυση των παρατηρησιακών υποδομών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr στην περιοχή της Αττικής και την προβολή του συνόλου των παρατηρήσεων (από το υπάρχον δίκτυο αλλά και από τους νέους σταθμούς που θα τοποθετηθούν στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου)  για ενημέρωση των πολιτών και των ενδιαφερομένων φορέων. Πιο συγκεκριμένα:

Το υπάρχον δίκτυο των 48 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών στην Αττική  θα συμπληρωθεί με 12 νέους σταθμούς σε σημεία όπου σήμερα υπάρχει κενό κάλυψης (βλ. Χάρτη που ακολουθεί). Το δίκτυο που θα προκύψει θα δίνει τη δυνατότητα λεπτομερούς αποτύπωσης των μετεωρολογικών συνθηκών στο λεκανοπέδιο και επομένως θα συμβάλλει στη βελτιωμένη παρακολούθηση των συνθηκών που συνδέονται με φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.

Το σύνολο των πληροφοριών από το μετρητικό δίκτυο θα εμπλουτίσει το Παρατηρητήριο Αττικής την λειτουργία του οποίου έχει ξεκινήσει ήδη το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr. Θα δημιουργηθεί η κατάλληλη υπολογιστική υποδομή για τη συγκέντρωση των στοιχείων, την ποιοτική τους ανάλυση και αρχειοθέτηση σε βάσεις δεδομένων.

 

Κ. Λαγουβάρδος-Β. Κοτρώνη

ΕΑΑ-Πεντέλη

http://www.meteo.gr

Facebook Comments