Σε έξαρση η γρίπη

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ σε έξαρση βρίσκεται η γρίπη στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα με 3 νεκρούς.triptixo_gripi2017

Κατά την εβδομάδα 2/2019 (07–13 Ιανουαρίου 2019) στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης (Τμήμα Ιολογίας,
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, και Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.) και στο Μικροβιολογικό
Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α, ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης συνολικά 138 κλινικά δείγματα όλα από νοσοκομεία.

Τα 39(28,3%) εξ΄ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα τον ιό γρίπης τύπου Α. Τα 33 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 12 (36,4%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 21 (63,6%) στον υπότυπο
Α(Η1Ν1)pdm09

Από την εβδομάδα 40/2018 έως και την εβδομάδα 2/2019, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 36 σοβαρά κρούσματα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 35 με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.
Όσον αφορά στα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πρόκειται για 21 άνδρες και 14 γυναίκες, με εύρος ηλικιών
από 39 έως 90 έτη, μέση ηλικία 59,3 έτη και διάμεση 62 έτη. Όλα τα προαναφερθέντα κρούσματα οφείλονταν στον
ιό γρίπης τύπου Α. Τα 29 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα
υποτυποποιήθηκαν, εξ΄ αυτών τα 2 (6,9%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 27 (93,1%) στον υπότυπο
Α(Η1Ν1)pdm09.
Από τα 35 κρούσματα ήταν εμβολιασμένα τα 3 (9%). Σημειώνεται ότι τα 28 (80%) από τα 35 προαναφερόμενα
σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται
εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Όσον αφορά στα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.: Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικίας 83 ετών. Το κρούσμα
οφείλεται στον ιό γρίπης τύπου Α(H1N1)pdm09. Το κρούσμα ανήκε σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την
οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
Από την εβδομάδα 40/2018 έως και την εβδομάδα 2/2019 στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 4 θάνατοι από
εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, εκ των οποίων οι 3 αφορούν σε κρούσματα που χρειάστηκαν νοσηλεία στη
Μ.Ε.Θ και ένας θάνατος σε κρούσμα που δεν νοσηλεύτηκε σε Μ.Ε.Θ (Πίνακας 1, Διάγραμμα 5). Πρόκειται για 3
άνδρες και 1 γυναίκα, με εύρος ηλικιών από 49 έως 83 έτη, μέση ηλικία 62,2 έτη και διάμεση 58,5 έτη. Τα 4
κρούσματα οφείλονται στο ιό γρίπης τύπου Α. Τα 3 στελέχη γρίπης τύπου Α που απομονώθηκαν από τα
προαναφερόμενα κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, όλα ανήκαν στον υπότυπο Α (Η1Ν1)pdm09.

Σημειώνεται ότι όλα τα προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Χωρίς τίτλο

Facebook Comments