19η Εθνική Συνάντηση για την Αιμοεπαγρύπνηση

    Με επιτυχία ολοκληρώθηκε  η 19η Εθνική Συνάντηση για την Αιμοεπαγρύπνηση, την οποία πραγματοποίησε το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης (ΣΚΑΕ) του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στις 12 Δεκεμβρίου 2016 στο Υπουργείο Υγείας.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν «Οι Νέοι Ορίζοντες στην Αιμοεπαγρύπνηση και τη Βιοεπαγρύπνηση».

Για την ημερίδα απέστειλε χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., αν. καθηγητής χειρουργικής, Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ και η Πρόεδρος του ΕΚΕΑ Χαρά Ματσούκα.

Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησαν 200 επιστήμονες της αιμοδοσίας, κλινικοί γιατροί, νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό, μέλη των Νοσοκομειακών Επιτροπών Ιατρικής των Μεταγγίσεων και εκπρόσωποι επιστημονικών συλλόγων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν οι εξής θεματικές ενότητες:

α) Νέοι ορίζοντες στην αιμοεπαγρύπνηση

β) Προβλεπόμενα και απροσδόκητα σοβαρά συμβάντα σχετικά με το αίμα και ουσίες ανθρώπινης προέλευσης (SoHO)

γ) Επιδημιολογική επιτήρηση για την ασφάλεια του αίματος: παλαιές και νέες απειλές για τη Δημόσια Υγεία και τις Μεταγγίσεις

δ) Διαχείριση επιπλοκών κατά και μετά την αιμοδοσία

Ανακοινώθηκαν από την Υπεύθυνη του ΣΚΑΕ Δρ. Κωνσταντίνα Πολίτη τα επιδημιολογικά δεδομένα του προηγούμενου έτους (2015) για τις Λοιμώξεις, τα οποία  μεταδίδονται με το Αίμα (HIV, HBV, HCV, σύφιλη, HTLV, Ελονοσία κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία για τις Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις και συμβάντα σχετικά με τη μετάγγιση προϊόντων του αίματος  στους ασθενείς, τις επιπλοκές και τα ανεπιθύμητα συμβάντα στους αιμοδότες. Σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΚΑΕ με πίνακες και στατιστική ανάλυση των δεδομένων αυτών διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες.

Διανεμήθηκε ,επίσης,  το Βιβλίο  «Κατευθυντήριες Οδηγίες Ορθής Πρακτικής» σε ελληνική μετάφραση, το οποίο αποτελεί μέρος της 18ης έκδοσης του «Οδηγού για την Παρασκευή, τη Χρήση και τη Διασφάλιση Ποιότητας των Συστατικών του Αίματος» του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η Σύσταση CM/Res (2013) 3 του  «σχετικά με τη σεξουαλική συμπεριφορά των αιμοδοτών, η οποία έχει επίπτωση στην ασφάλεια των μεταγγίσεων» του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα αιμοδοσία – μετάγγιση,  καθώς και η κατάθεση προτάσεων για τη λήψη μέτρων βελτίωσης και διόρθωσης, ώστε στο μέλλον να προλαμβάνονται σφάλματα και αποκλίσεις από τους κανονισμούς  καλής λειτουργίας στην αιμοδοσία και τα κλινικά τμήματα των νοσοκομείων.

Facebook Comments