Η «ΒΟΡΕΙΝΗ» στα μάτια και στα χέρια σας…

Κυκλοφόρησε  το 103º φύλλο της εφημερίδας «ΒΟΡΕΙΝΗ». Στις  σελίδες της υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.

Για όσους δεν την προμηθεύτηκαν, υπάρχει ή δυνατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρονική της έκδοση μέσω των συνδέσμων:

www.voreini.gr ή https://www.flipbookpdf.net/web/site/33be18e9a32cc6fb8d392f9d3b1c1639977d2597202106.pdf.html

Facebook Comments