Παρουσίαση Μέσων Ατομικής Προστασίας στον χώρο του ΣΜΑ Σχιστού

%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%80Μετά την ολοκλήρωση της χορήγησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζομένους του ΕΔΣΝΑ, πραγματοποιήθηκε στον χώρο του ΣΜΑ Σχιστού, παρουσίαση από τον ιατρό εργασίας, οπτικού υλικού για την αναγκαιότητα της χρησιμοποίησης των Μέσων Ατομικής Προστασίας. Ακολούθησε συζήτηση και απαντήθηκαν ερωτήσεις εργαζομένων.

Για τη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ η ασφάλεια και η υγιεινή των εργαζομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την ανανέωση της σύμβασης του Ιατρού Εργασίας και τη χορήγηση των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), ξεκίνησε ένα κύκλο παρουσιάσεων/ενημερώσεων, ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή από όλους η αναγκαιότητα της ορθής χρησιμοποίησης των ΜΑΠ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του σωματείου και της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΔΣΝΑ.

Facebook Comments